Προγράμματα ΛΑΕΚ 1-30/2017

 

Η Ομοσπονδία Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας Θράκης σύμφωνα με απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου που συγκλήθηκε την 20η Μαρτίου 2019 δεν επιθυμεί να υλοποιήσει προγράμματα κατάρτισης, δύναται να αναλάβει τη δημοσιοποίηση του Προγράμματος σε τοπικό επίπεδο για την ευαισθητοποίηση και ενημέρωση των πρωτοβάθμιων φορέων εκπροσώπησης των εργοδοτών και των εργαζομένων, με ενδεικτικές ενέργειες όπως προβολή στα social media,  διενέργεια ημερίδων κ.λ.π.

Στους στόχους των ανωτέρω ενεργειών εντάσσεται και η προσέλκυση συμμετοχή  στα προγράμματα κατάρτισης εργαζομένων που δεν συμμετείχαν κατά το παρελθόν σε οποιοδήποτε πρόγραμμα ΛΑΕΚ 1-30, αλλά και νεοεισερχόμενων στην αγορά εργασίας.

 

Μετά την υλοποίηση κάθε προγράμματος κατάρτισης από πρωτοβάθμιο όργανο (φορείς εκπροσώπησης εργοδοτών) θα συντάσσεται από την Ομοσπονδία <<έκθεση υλοποίησης του προγράμματος κατάρτισης>>.

 

Επιδοτούμενα Προγράμματα Επαγγελματικής Κατάρτισης ΛΑΕΚ έτους 2018 για Εργαζομένους Επιχειρήσεων, οι οποίες απασχολούν από 1 έως 49 άτομα θα υλοποιήσουν :

 

  • Ο Εμπορικός Σύλλογος Αλεξανδρούπολης

Λεωφόρος Δημοκρατίας 307

68132 – Αλεξανδρούπολη

Τηλ. επ.  : 25510 28880

e-mail: es-alexandroupolis@hotmail.com