Παραδοσιακά θεωρούμε ότι το πρόβλημα της Βορείου Ηπείρου αφορά αποκλειστικά στη σχέση που υπάρχει μεταξύ Αλβανίας και Ελλάδας. Όμως ήδη το Πρωτόκολλο της Κέρκυρας αποδεικνύει ότι αυτό δεν στέκει αφού δεν το έχει υπογράψει η Ελλάδα. Επίσης το γεγονός ότι δεν έχει ακυρωθεί από καμία μεταγενέστερη συμφωνία και δεν έχει εφαρμοστεί είναι καθαρά ένα εσωτερικό πρόβλημα. Αν όμως συνειδητοποιήσουμε ότι οι Βορειοηπειρώτες είναι ένας από τους Αυτόχθονους Λαούς επειδή ζουν σ’ ένα κράτος που έχει ιδρυθεί μετά την παρουσία τους τότε βλέπουμε ότι μπορεί να διεκδικήσουν και τα Δικαιώματα που έχουν αναγνωριστεί από τα Ηνωμένα Έθνη το 2007. Αυτό γίνεται συμπληρωματικά με όλα όσα έχουν γίνει ήδη και αυτή η διεκδίκηση λειτουργεί ενισχυτικά. Είναι λοιπόν καλό να ενεργοποιηθεί η αρμόδια επιτροπή στα Ηνωμένα Έθνη και αυτό εξαρτάται από τους ίδιους τους Βορειοηπειρώτες και ειδικά αυτούς της Ομογένειας που ζουν Αμερική στην Νέα Υόρκη. Αυτός ο Αγώνας είναι βέβαια δίκαιος αλλά και στρατηγικός, αφού δημιουργεί ένα καινούργιο πλαίσιο για περισσότερες δράσεις.