Από την ΧΧV TΘT ανακοινώνεται ότι, την Παρασκευή 22 Φεβ 19 και ώρα
11:00 στο Στρατόπεδο «ΥΠΙΑΤΡΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙ∆Η», που εδρεύει
στο Πετροχώρι Ξάνθης, θα πραγµατοποιηθεί η τελετή ορκωµοσίας της 2019 Α΄
ΕΣΣΟ.
Στην τελετή έχουν προσκληθεί οι θρησκευτικές, πολιτικές και λοιπές αρχές
της πόλης της Ξάνθης καθώς επίσης και τα ΜΜΕ.
Οι εκπρόσωποι των ΜΜΕ παρακαλούνται όπως δηλώσουν την παρουσία
τους έως την 20 12:00 Φεβ 19 για τη ρύθµιση των λεπτοµερειών στο Γραφείο
Τύπου της Ταξιαρχίας, στον Επχο Κωνσταντίνο Κωνσταντινίδη στο τηλέφωνο
25410-36402 ή 25410-36413.