ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΤΕΛΙΚΑ Ο  ΝΕΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ  ΤΗΣ  ΔΕΥΑ  ΞΑΝΘΗΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ  (Πρίν την έναρξη της συνεδρίασης) ΧΩΡΙΣ ΤΗΝ ΝΟΜΙΜΗ ΑΠΑΡΤΙΑ;

Στην συνεδρίαση της 25 Ιανουαρίου 2019 η προσπάθεια της Διοίκησης να προχωρήσει στην έγκριση νέου Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας ξεσήκωσε θύελλα αντιδράσεων από τους εργαζομένους.

Εύλογα λοιπόν ερωτάται  ο κ. Πρόεδρος της ΔΕΥΑ Ξάνθης ,

  1. Συστάθηκε επιτροπή με σκοπό την σύνταξη νέου Εσωτερικού Οργανισμού με Πρόεδρο μάλιστα τον ίδιο και μέλος εκπρόσωπο των εργαζομένων;

Συνεδρίασε ποτέ η επιτροπή αυτή και αν ναι ποιο είναι το πόρισμα της και  παρουσιάσθηκε αυτό στη συνεδρίαση του Δ.Σ.

Αν όχι με ποιανού ευθύνη δεν λειτούργησε και πως ο κ. Πρόεδρος εισήγαγε το θέμα χωρίς να έχει το πόρισμα της επιτροπής;

Είναι δυνατό επιτροπή που συστήνει ο Πρόεδρος , συμμετέχει σε αυτήν ή να μην συνεδριάζει ποτέ ή να εισάγεται το θέμα χωρίς να λαμβάνεται  υπόψη το πόρισμα της;

  1. Για την εισαγωγή του θέματος στη ημερησία διάταξη λήφθηκε υπόψη η νομοθεσία που διέπει τις ΔΕΥΑ, σύμφωνα με την οποίαν ο Εσωτερικός Κανονισμός δεν μπορεί να περιλαμβάνει τον κανονισμό λειτουργίας της επιχείρησης ο οποίος αποτελεί ξεχωριστό κεφάλαιο και για τον οποίο απαιτείται έγκριση από το Σώμα Επιθεώρησης  Εργασίας;

Άγνοια νόμου ή εσκεμμένη ενέργεια;

  1. Υπάρχει εξήγηση για την σπουδή της Διοίκησης να αλλάξει τον Εσωτερικό Οργανισμό της ΔΕΥΑ παραμονή εκλογών όταν μάλιστα είναι κοινός τόπος ότι θα αποτελεί σε λίγους μήνες  μια κακιά ανάμνηση;
  2. Είναι νόμιμη η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΥΑ Ξάνθης μετά την ακύρωση της αριθμ. 218/2018 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου από την Α[αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας – Θράκης (αριθμός απόφασης 8725/28 Αυγούστου 2018) ;

Για την  ‘’ΚΟΙΝΩΝΊΑ ΔΗΜΟΤΏΝ’’

Φανουράκης Ι. Εμμανουήλ