Λόγω της πτώσης της γέφυρας στην Καβάλα η Αστυνομική Διεύθυνση αποφασίζει την ρύθμιση της κυκλοφορίας των οχημάτων όπως παρακάτω:

 

1.- α) Την άμεση διακοπή κυκλοφορίας όλων των οχημάτων στην οδό Αμερικανικού Ερυθρού Σταυρού, στο ρεύμα προς έξοδο από το κέντρο της πόλης της Καβάλας, καθ’ όλο το μήκος της γέφυρας, ήτοι από τη συμβολή της με την οδό Μιαούλη έως και το ύψος του παλιού Νοσοκομείου Καβάλας (φωτεινοί σηματοδότες).

β) Την απαγόρευση κυκλοφορίας όλων των οχημάτων που κινούνται επί της Αμερικανικού Ερυθρού Σταυρού, στο ρεύμα κυκλοφορίας με κατεύθυνση προς το κέντρο της πόλης, από τη συμβολή της με την οδό Βάσσου έως και τη συμβολή της με την οδό Μιαούλη.

γ) Την εκτροπή της κυκλοφορίας όλων των οχημάτων που κινούνται επί της οδού Αμερικανικού Ερυθρού Σταυρού, στο ρεύμα προς έξοδο από κέντρο της πόλης, στο χερσαίο τμήμα της οδού το οποίο αντιδρομείται, από τη συμβολή της με την οδό Μιαούλη έως και το ύψος του παλιού Νοσοκομείου Καβάλας (φωτεινοί σηματοδότες), με ταυτόχρονη απαγόρευση της στάσης και της στάθμευσης όλων των οχημάτων στο τμήμα αυτό.

δ) Την απαγόρευση κυκλοφορίας όλων των φορτηγών οχημάτων άνω των τρεισήμισι (3,5) τόνων βάρους στην οδό Αμερικανικού Ερυθρού Σταυρού, στο ρεύμα εισόδου προς κέντρο πόλης, από τη συμβολή της με την οδό Σαππαίων μέχρι τη συμβολή της με την οδό Βάσσου.

ε) Την απαγόρευση κυκλοφορίας όλων των φορτηγών οχημάτων άνω των πέντε (5) τόνων βάρους, άνω των δέκα (10) μέτρων μήκους και άνω των δύο (2) μέτρων πλάτους στις οδούς Σαππαίων και Γαλλικής Δημοκρατίας, καθ’ όλο το μήκος τους.

-Η κυκλοφορία των ανωτέρω φορτηγών οχημάτων προς το κέντρο της πόλης της Καβάλας θα διεξάγεται μέσω της Εγνατίας Οδού- Α/Κ Άγιου Σίλα-οδός 7ης Μεραρχίας.

-Από την παραπάνω απαγόρευση εξαιρούνται τα λεωφορεία των Αστικών και Υπεραστικών Γραμμών.

2.- Με ευθύνη του αρμόδιου φορέα για την εκτέλεση των εν λόγω εργασιών να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την αποφυγή πρόκλησης κινδύνου στους οδηγούς και πεζούς, τόσο κατά τη διάρκεια της ημέρας όσο και κατά τη διάρκεια της νύκτας, ενώ η σήμανση θα τοποθετηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.2696/1999 «Περί κυρώσεως του Κ.Ο.Κ.», όπως τροποποιήθηκε με το Ν.3542/2007 «Τροποποιήσεις διατάξεων του Κ.Ο.Κ.» και την υπ’ αριθ. ΔΙΠΑΔ/οικ/502/2003/9-7-2003 Απόφαση Υφυπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. (Φ.Ε.Κ. 946-Β΄) σύμφωνα και με τις υποδείξεις του Τμήματος Τροχαίας Καβάλας και με ευθύνη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Καβάλας.
3.- Σε περίπτωση περάτωσης των εργασιών η οδός να δοθεί στην κυκλοφορία μόνο μετά τον επανέλεγχο των αρμοδίων μηχανικών του Δήμου Καβάλας και τη σύμφωνη γνώμη του Τμήματος Τροχαίας Καβάλας.
4.- Το πιο πάνω μέτρο είναι προσωρινό και παύει να ισχύει μετά το πέρας των εργασιών.
5.- Οι παραβάτες της παρούσας, η ισχύς της οποίας αρχίζει από τη δημοσίευσή της στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» και την υλοποίησή της με την προβλεπόμενη από τον Κ.Ο.Κ. σήμανση από την αρμόδια Υπηρεσία, τιμωρούνται με κράτηση ή πρόστιμο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 420 του Π.Κ. και των κατά περίπτωση άρθρων του Ν.2696/1999 «Περί Κ.Ο.Κ.», όπως τροπ. με Ν.3542/2007.

 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ:

1.-Τ.Τ. ΚΑΒΑΛΑΣ

-Για ενημέρωση και εφαρμογή.

2.- ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ΠΛΗΜ/ΚΩΝ ΚΑΒΑΛΑΣ

3.- Α.Τ. ΚΑΒΑΛΑΣ

4.-κ. ΔΗΜΟΣΙΟ ΚΑΤΗΓΟΡΟ ΚΑΒΑΛΑΣ

5.-ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ

6.-ΤΟΠΙΚΕΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ:

-Για δημοσίευση της παρούσας απόφασης

 

 

Ο

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

 

 

Γεώργιος Γκράνας

Ταξίαρχος