Κυνική χαρακτηρίζει την απάντηση της Κομισιόν [ΕΔΩο Ευρωβουλευτής της Λαϊκής Ενότητας Νίκος Χουντής σε ερώτηση που υπέβαλε [ΕΔΩ] για τις συντάξεις χηρείας και το ρόλο του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας (ESM). Ο κ. Χουντής επισημαίνει:

«Ο νόμος για τις συντάξεις χηρείας, όπως αυτός θεσπίστηκε, δεν εφαρμόζει το δίκαιο της Ένωσης»
«Ο ESM και οι πράξεις του βρίσκονται εκτός έννομης τάξης της ΕΕ»
«Στην Ελλάδα των μνημονίων δεν έχει εφαρμογή το δίκαιο της ΕΕ, δεν ισχύει ο Χάρτης Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ, τα οποία, εκτός των άλλων, επικαλέστηκε ο Νίκος Χουντής, ζητώντας την ακύρωση του απαράδεκτου και κοινωνικά άδικου νόμου, που πλήττει την κοινωνική συνοχή, το θεσμό της οικογένειας και τα δικαιώματα των ασφαλισμένων.»
Πέραν των παραπάνω πολύ εύστοχων παρατηρήσεων ο Σύλλογος Συζύγων Θανόντων ΑΞ.Ι.Α επεσήμανε και ένα ακόμα σημείο που ανατρέπει πλήρως την επιχειρηματολογία της κυβέρνησης, η οποία υποστήριζε ότι εκβιάστηκε από τους θεσμούς για το θέμα των Συντάξεων Θανάτου (και Συντάξεων Χηρείας). Ήταν το τελευταίο θέμα πριν κλείσει η διαπραγμάτευση, είχε δηλώσει η Υπουργός Εργασίας Έφη Αχτσιόγλου. Βλέπουμε όμως ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή απαντά ξεκάθαρα: «Ο σχεδιασμός και η διαχείριση των συντάξεων επιζώντος συζύγου αποτελεί ζήτημα εθνικής αρμοδιότητας.»

Ο Σύλλογος ΑΞ.Ι.Α αναμένει έστω και την τελευταία στιγμή από την κυβέρνηση να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων και να τροποποιήσει ΑΜΕΣΑ σε πρώτη φάση τα ηλικιακά κριτήρια κατάργησης των Συντάξεων Θανάτου (και Χηρείας) και να επαναφέρει το ποσοστό της σύνταξης από το 50 στο 70%, αφού όπως πολλάκις έχει δηλώσει το θέμα δεν είναι οικονομικό. 
Δείτε ολόκληρη την απάντηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

EL / E-004119/2018
Απάντηση της κ. Thyssen εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής – (22.10.2018)

Ο νόμος 4387/2016 αποσκοπούσε στην εξασφάλιση της μακροπρόθεσμης δημοσιονομικής βιωσιμότητας του συνταξιοδοτικού συστήματος, η οποία είχε υπονομευθεί σοβαρά, βελτιώνοντας την αναλογιστική δικαιοσύνη και ενισχύοντας τα κίνητρα για εργασία στην επίσημη οικονομία και παράταση του επαγγελματικού βίου. Εισήγαγε ένα ενιαίο καθεστώς κοινωνικής προστασίας γήρατος, θεσπίζοντας μια ομοιογενή δέσμη κανόνων για όλους τους εργαζομένους. Οι νέοι κανόνες που αφορούν τις συντάξεις επιζώντων συζύγων παρέχουν μεγαλύτερη προστασία στα πλέον ευάλωτα άτομα, όπως σε χήρους και χήρες ηλικίας άνω των 67 ετών ή που έχουν προστατευόμενα τέκνα, ή σε όσους δεν βρίσκονται σε θέση να ασκήσουν βιοποριστικό επάγγελμα.
Όσον αφορά τα ζητήματα θεμελιωδών δικαιωμάτων που έθεσε ο κ. βουλευτής, σύμφωνα με το άρθρο 51 παράγραφος 1 του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων, οι διατάξεις του Χάρτη απευθύνονται στα κράτη μέλη μόνον όταν αυτά εφαρμόζουν το δίκαιο της Ένωσης. Στο προκείμενο ζήτημα, ο νόμος 4387/2016, όπως αυτός θεσπίστηκε, δεν εφαρμόζει το δίκαιο της Ένωσης. Η οδηγία 2000/78/ΕΚ δεν εφαρμόζεται στην περίπτωση πληρωμών που πραγματοποιούνται από κρατικά συστήματα κοινωνικής ασφάλισης.
Ο σχεδιασμός και η διαχείριση των συντάξεων επιζώντος συζύγου αποτελεί ζήτημα εθνικής αρμοδιότητας. Τα κράτη μέλη ακολουθούν αρκετά διαφορετικές προσεγγίσεις. Η επιλεξιμότητα ενός επιζώντος συζύγου για σύνταξη, καθώς και το ύψος αυτής, ενδέχεται να εξαρτώνται από προϋποθέσεις όπως η ηλικία, η ανικανότητα για εργασία ή η μη σύναψη νέου γάμου, ενώ ορισμένα κράτη μέλη δεν παρέχουν σύνταξη χηρείας στους επιζώντες συζύγους. Η χρηματοδότηση συνταξιοδοτικών συστημάτων μέσω εισφορών κοινωνικής ασφάλισης δεν προδικάζει την ύπαρξη συντάξεων επιζώντος συζύγου και τις προϋποθέσεις επιλεξιμότητας για την παροχή τους. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις συντάξεις επιζώντος συζύγου στα κράτη μέλη διατίθενται στη βάση δεδομένων MISSOC ή στην έκθεση του 2015 για την επάρκεια των συντάξεων.

Σύλλογος Συζύγων Θανόντων ΑΞ.Ι.Α
ΑΞΙΑ [Αξιοπρέπεια – Ισότητα – Αλληλεγγύη]
ΌΧΙ στο άρθρο 12 του ν.4387/2016