Με ανακοίνωση της ΝΟΔΕ Ξάνθης καθήκοντα προέδρου της ΝΟΔΕ, λόγω παραίτησης του Ν. Κιατίπη ο οποίος κατεβαίνει ως υποψήφιος δήμαρχος Τοπείρου, αναλαμβάνει ο Μ. Πατεράκης. 
Σας ανακοινώνεται ότι δυνάμει της υπ’αρ. 1883/10-10-2018 απόφασης
του Γραμματέα Οργανωτικού της Νέας Δημοκρατίας κ. Κονταδάκη
Στυλιανού, γίνεται δεκτή η από 05-10-2018 παραίτηση του Προέδρου
της Νομαρχιακής Διοικούσας Επιτροπής Νέας Δημοκρατίας Ξάνθης, κ.
ΚΙΑΤΙΠΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ, για τους λόγους που αναφέρονται σε αυτήν.
Σε συνέχεια της παραπάνω παραιτήσεως και βάσει της υπ’αρ. 1885/10-
10-2018 απόφασης του Γραμματέα Οργανωτικού, καθήκοντα Προέδρου
της Νομαρχιακής Διοικούσας Επιτροπής Νέας Δημοκρατίας Ξάνθης,
αναλαμβάνει ο κ. ΠΑΤΕΡΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ.
Ο Τομεάρχης Οργανωτικού Ν. Ξάνθης
Μπογιατζής Μάξιμος