Σύμφωνα με έγγραφο του Λιμενικού Τμήματος Λάγος αναμένετε επιδείνωση του καιρού

σύμφωνα με την ΕΜΥ στην θαλάσσια περιοχή ευθύνης του. Παρακαλούνται οι έχοντες σχέση με την

θάλασσα ιδιοκτήτες σκαφών  να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί.

ΘΕΜΑ: « ΛΗΨΗ ΑΥΞΗΜΕΝΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΛΟΓΩ ΑΝΑΓΓΕΛΙΑΣ ΘΥΕΛΛΩΔΩΝ ΑΝΕΜΩΝ».
Σχετ.: α)Το Αριθ.9 Εγχειρίδιο Ασφάλειας Ναυσιπλοΐας (Ε.Α.Ν.)
β)Την από 25-09-2018 Δ/γή Κ.Λ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ.
γ)Την ανάγκη για άμεση αντιμετώπιση της εκδήλωσης έντονων καιρικών φαινομένων
στη θαλάσσια περιοχή δικαιοδοσίας μας.

1.- Σας αναμεταβιβάζουμε δελτίο επιδείνωσης καιρού της Ε.Μ.Υ. που αφορά στην περιοχή
αρμοδιότητάς μας και παρακαλούμε για την άμεση αναμετάδοση αυτού, αδαπάνως για το δημόσιο
από τα έγκριτα μέσα σας ώστε να ενημερωθούν οι ιδιοκτήτες των πάσης φύσεως πλοίων –σκαφών.
2.- Για περισσότερες πληροφορίες και για κάθε εξέλιξη επί των ως άνω δυσμενών
καιρικών φαινομένων μπορείτε να επικοινωνείτε με την Υπηρεσία μας στο τηλέφωνο
2541096666 και Fax: 2541096757.
3.- Επιπρόσθετα 29 Μ/Π ΤΑΞΠΖ, Διεύθυνση Αστυνομίας Ξάνθης, Πυροσβεστική Υπηρεσία
Ξάνθης, Γενικό Νοσοκομείο Ξάνθης παρακαλούνται για την ετοιμότητά τους προς παροχή
συνδρομής επί των ενεργειών μας, αν απαιτηθεί.
4.- Αλιευτικοί σύλλογοι στους οποίους απευθύνεται το παρόν παρακαλούνται ομοίως για
την άμεση και ευρεία προληπτική ενημέρωση
των μελών τους.

Ανθ/στής Λ.Σ. ΒΕΝΕΤΗΣ Δημοσθένης