Το Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης στα πλαίσια της δράσης «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» , θέλοντας να δώσει τη δυνατότητα σε περισσότερες οικογένειες συμπολιτών μας να φιλοξενηθούν τα παιδιά τους δωρεάν στους Δημοτικούς Παιδικούς και Βρεφικούς Σταθμούς Ξάνθης για 8η συνεχή χρονιά, ενημερώνει όλες τις μητέρες που έχουν παιδιά από 8 μηνών έως την ένταξή τους στην υποχρεωτική εκπαίδευση, πως η διαδικασία ένταξης στη δράση, για το σχολικό έτος Σεπτέμβριος 2018-Ιούλιος 2019 διαρκεί  από τις 14-06-2018 έως και την 3η Ιουλίου 2018. Η διαδικασία συμμετοχής είναι τροποποιημένη για φέτος, για αυτό το λόγο καλούμε όλες τις δυνητικά ωφελούμενες μητέρες να ενημερωθούν σωστά και να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους.

 

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

 

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΜΗΤΕΡΩΝ ΑΠΟ 14-06-2018 ΕΩΣ 03-07-2018
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 22-07-2018
ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ ΑΠΟ 23-07-2018 ΕΩΣ 25-07-2018
ΟΡΙΣΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 29-07-2018
ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΙΣ ΔΟΜΕΣ – ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΠΟ 29-07-2018 ΕΩΣ 03-09-2018

 

 

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στο τηλέφωνο 2541072888, οδός: Βενιζέλου 30 ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.eetaa.gr  .

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Θεοδωρίδης Αναστάσιος