Όπως δείχνουν τα πράγματα οι Ευρωπαίοι «νταβατζίδες» επιβάλλουν στις Νότιε Χώρες της Ε.Ε. την απαγόρευση του κυνηγιού του τρυγονιού κάτι που βρίσκει αντίθετες τις Χώρες όπου είναι το πέρασμα του.

Η Ομοσπονδία των κυνηγών της Ελλάδος, όπου σημειωτέον συμφωνεί και ο Κυνηγετικός Σύλλογος Ξάνθης,  αντιτάσσεται σε αυτήν την απαγόρευση γιατί διαχειρίζεται το όλο θέμα σωστά και στηρίζει την αειφόρο ύπαρξη τους.

Είναι καιρός πλέον να αντιληφθούν οι διάφορες Επιτροπές της Ε.Ε. οι οποίες δεν είναι εκλεγμένες αλλά τοποθετημένες με μόνο κριτήριο επιβολής συμφερόντων ότι δεν μπορούν να απαγορεύουν συνήθειες και διαδικασίες Χωρών δεκαετιών. Κανείς πλέον δεν γνωρίζει πλέον, λόγω έλλειψης εμπιστοσύνης στην λειτουργία της συγκεκριμένης επιτροπής, πίσω από αυτήν την απαγόρευση ποιο λόμπι ή συμφέροντα κρύβονται.

Αναλυτικά και σύμφωνα με την ανακοίνωση τη Κυνηγετικής Συνομοσπονδίας Ελλάδος σχετικά με το κυνήγι του τρυγονιού στην χώρα μας, μετά την συνεδρίαση της Επιστημονικής Επιτροπής της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την πρόταση να απαγορευθεί εντελώς το κυνήγι του τρυγονιού και στην χώρα μας.
Συνάδελφοι κυνηγοί μόνο ενωμένοι και δυνατοί θα μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε όλους αυτούς που εναντιώνονται με το κυνήγι.
Οι αναγνωρισμένες και συνεργαζόμενες με το Υπουργείο Περιβάλλοντος κυνηγετικές οργανώσεις της χώρας μας, με το επιστημονικό προσωπικό και το νομικό επιτελείο εκπροσωπώντας τους χιλιάδες κυνηγούς υπερασπίζονται το ελεύθερο και παραδοσιακό κυνήγι στην χώρα μας.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Μετά από ενέργειες του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας της χώρας μας, κατά τη χθεσινή συνεδρίαση της Επιστημονικής Επιτροπής (NADEG) της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έξι χώρες (Ελλάδα, Βουλγαρία, Κύπρος, Ιταλία, Ισπανία, Μάλτα) από τις δέκα στις οποίες επιτρέπεται η θήρα του Τρυγονιού, δεν συμφώνησαν με την πρόθεση του Επιτρόπου Περιβάλλοντος ν’ απαγορευθεί εντελώς το κυνήγι του Τρυγονιού (επιβολή moratorium).

Είναι σημαντικό να τονισθεί ότι, η Ελλάδα, η Βουλγαρία και η Κύπρος επιπλέον πέρα από την επιβολή της απαγόρευσης, δεν συμφώνησαν και με την εφαρμογή του τελικού Σχεδίου Δράσης (Action Plan) για το είδος, εφόσον περιείχε τον όρο της απαγόρευσης, κάτι που επιχειρήθηκε να επιβληθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, μη λαμβάνοντας υπόψη, την διετή διαδικασία διαβούλευσης με τους χρήστες, η οποία δεν προέβλεπε πουθενά απαγόρευση κυνηγιού. Οι τρεις αυτές χώρες ανήκουν στον ανατολικό άξονα μετακίνησης του Τρυγονιού στον οποίο ο πληθυσμός του είναι σταθερός λόγω της ορθής διαχείρισης του είδους.
Η Κυνηγετική Συνομοσπονδία Ελλάδος ευχαριστεί ιδιαίτερα τον Αναπληρωτή Υπουργό κ. Σωκράτη Φάμελλο, διότι με τα επιχειρήματα και τον τρόπο που χειρίστηκε το θέμα έχουμε πολλές ελπίδες να συνεχιστεί το αειφόρο κυνήγι του Τρυγονιού στην Ελλάδα, με τα μέσα διαχείρισης και διατήρησης που ασκείται σήμερα, γεγονός που ενδιαφέρει ιδιαίτερα χιλιάδες Έλληνες κυνηγούς. Στην κατεύθυνση αυτή, οι Έλληνες κυνηγοί είναι διατεθειμένοι να συμβάλλουν σε ένα επιστημονικό διάλογο σε Ευρωπαϊκό επίπεδο για ορθές διαχειριστικές πρακτικές, για την εξασφάλιση της αειφορίας του είδους