ΚΟΜΟΤΗΝΗ ➔ ΞΑΝΘΗ ΜΕΣΩ ΙΑΣΜΟΥ 06:30, 09:00, 11:00, 13:00, 14:30, 16:00, 17:30, 20:30 06:30, 09:00, 11:00, 13:00, 14:30, 16:00,17:30, 20:30 08:30, 11:30, 15:30, 17:00, 19:20
ΚΟΜΟΤΗΝΗ ➔ ΞΑΝΘΗ ΜΕΣΩ Π. ΛΑΓΟΣ 07:30, 10:05 Ανταπόκριση, 19:20 07:30, 1005 Ανταπόκριση, 19:20 10:00, 13:00, 20:30
ΞΑΝΘΗ ➔ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΠΟΛΗ 06:00, 10:45, 15:10, 18:55, 02:20 06:00, 10:45, 15:10, 18:55, 02:20 10:45, 15:10, 18:55, 02:20
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ➔ ΞΑΝΘΗ 05:15, 08:00, 11:30, 15:00, 18:45, 22:00 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΤΙΣ 18:00 05:15, 08:00, 11:30, 15:00, 18:45, 22:00 08:00, 11:30, 15:00, 18:00, 18:45, 22:00
ΞΑΝΘΗ ➔ ΣΕΡΡΕΣ Κάθε Παρασκευή 16:30 – 21:00 Δεν υπάρχουν Δρομολόγια 16:30 – 21:00
ΣΕΡΡΕΣ ➔ ΞΑΝΘΗ Κάθε Παρασκευή 15:00 – 19:30 Δεν υπάρχουν Δρομολόγια 15:00 – 19:30