1.Προτάσεις ανάληψης δέσμευσης έτους 2018 (εισηγητής: Γεώργιος Σπυριδόπουλος, προϊστάμενος τμήματος Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών)

2.Προτάσεις ανάληψης δέσμευσης πολιτιστικών εκδηλώσεων έτους 2018 (εισηγητής: Γεώργιος Σπυριδόπουλος, προϊστάμενος τμήματος Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών)

3.Έγκριση προγράμματος των Θρακικών Λαογραφικών Εορτών – Ξανθιώτικο Καρναβάλι 2018, έγκριση δαπανών, διάθεση πιστώσεων και ανάθεση υπηρεσιών (εισηγήτρια: Αριστέα Αλατά, προϊσταμένη τμήματος Πολιτιστικών Εκδηλώσεων).