Με αφορμή την έκφραση αγανάκτησης του προέδρου της ΔΕΥΑΞ Μαρίνο Σδρέβανο στο facebook για ανακριβή καταγγελία βλάβης, συνομιλήσαμε μαζί του ο οποίος ανέφερε χαρακτιριστικά:  Για μένα προσωπικά, ας γράψουν ότι θέλουν, όμως όταν οι εργαζόμενοι στην κυριολεξία είναι στο πόδι 24 ώρες του 24ώρο δεν δέχομαι να γράφονται ψεύδη”.

Στην συνέχεια η συζήτηση έφθασε στο θέμα των παράνομων συνδέσεων των αποχετεύσεων με το δίκτυο των όμβριων υδάτων. Έχουν αποκατασταθεί η παράνομες συνδέσεις σε 38 περιπτώσεις και αναζητούνται ακόμη 1 με 2 σοβαρές περιπτώσεις. Ο δήμος Ξάνθης, όπως σημείωσε, προτίμησε να μην επιβάλλει πρόστιμα σε αυτές τις περιπτώσεις αλλά να αποκατασταθούν οι παράνομες συμβάσεις οι οποίες και αποκαταστάθηκαν με έλεγχο που έγινε από την ΔΕΥΑΞ.

Απόρροια αυτού του ελέγχου, όπως ανέφερε ο κ. Σδρέβανος είναι ότι δεν υπάρχουν πλέον μυρουδιές στην λαϊκή, στο εμπορικό κέντρο, κεντρική πλατεία και σε άλλα σημεία της πόλης.

Τέλος όπως ανέφερε ο πρόεδρος της ΔΕΥΑΞ, η Δημοτική Επιχείρηση, έχει εντάξει στο ΕΣΠΑ τον τηλεέλεγχο του δικτύου για να αποφεύγονται οι διαρροές. Το κόστος του έργου ανέρχεται στο ποσόν του 1,5 εκ. ευρώ.

Τέλος ο κ. Σδρέβανος  κάνοντας αναφορά για το κοινωνικό τιμολόγιο της ΔΕΥΑΞ ανέφερε ότι υπάρχει ενδιαφέρων από τους Ξανθιώτες  και ήδη αριθμός αιτήσεων επεξεργάζεται.

ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ Η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΔΕΥΑΞ

 

1. Η Δ.Ε.Υ.Α.Ξάνθης με την απόφαση 85/2017 του Διοικητικού Συμβουλίου καθιέρωσε:

α. Ειδικό τιμολόγιο, για τους δικαιούχους της έκπτωσης επί των δημοτικών τελών με παροχή έκπτωσης 50% στο αντίτιμο του καταναλισκόμενου ύδατος.

Η ένταξη στο παραπάνω ειδικό τιμολόγιο θα γίνεται με υποβολή αίτησης από τον ενδιαφερόμενο και βεβαίωση του Δήμου Ξάνθης ότι είναι δικαιούχος της έκπτωσης επί των δημοτικών τελών.

β. Την παροχή έκπτωσης έως 99% επί του αντιτίμου καταναλισκόμενου ύδατος σε άτομα με αναπηρία πάνω από 80% ή με προστατευόμενα μέλη με αναπηρία του άνω του 80%. Η παροχή της έκπτωσης θα γίνεται με υποβολή αίτησης από τον ενδιαφερόμενο και βεβαίωση του ΚΕΠΑ από την οποία θα αποδεικνύεται το ποσοστό αναπηρίας.

2. Ειδικότερα για άτομα με προστατευόμενα μέλη με αναπηρία άνω του 80% θα προσκομίζεται επιπλέον πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης και υπεύθυνη δήλωση ότι συνοικεί μαζί του .

Οι αιτήσεις με τα αντίστοιχα δικαιολογητικά πρέπει να υποβληθούν στο γραφείο πρωτοκόλλου της Δ.Ε.Υ.Α. Ξάνθης (τέρμα 4ηςΟκτωβρίου), μέχρι την 26η Ιουνίου 2017.