Τον Χ. Πανόπουλο προτίθεται να τιμήσει σε ειδική εκδήλωση η Αντιπεριφέρεια Ξάνθης σύμφωνα με την σχετική πρόσκληση.