Τις ενστάσεις του προβάλλει ο Περιφερειακός Σύμβουλος επικεφαλής της Περιφερειακής Παράταξης Λαϊκή Συσπείρωση που πρόσκειται στο ΚΚΕ αναφορικά με  την συζήτηση του προγράμματος  τουριστικής προβολής της Περιφέρειας.

Από την παρέμβαση του Περιφερειακού Συμβούλου Τρέλλη Χρήστου στην συνεδρίαση του  Π.Σ. της ΠΑΜΘ για το θέμα:

 <<Πρόγραμμα τουριστικής προβολής ΠΑΜΘ-2017>>

Ο τουρισμός αριστείας , σύμφωνα με το στρατηγικό σχεδιασμό της Περιφέρειας είναι ένας από τους σημαντικότερους τομείς οικονομικής ανάπτυξης για τα επόμενα χρόνια της  Περιφερειακής Διοίκησης.

Η εκμετάλλευση της φυσικής ομορφιάς της περιφέρειας για τη δήθεν «προσέλκυση επενδύσεων», είναι ένας από τους κύριους πολιτικούς και οικονομικούς στόχους. Δεν είναι τυχαίο, συνεπώς, ότι δίνεται ιδιαίτερη βαρύτητα στην ανάπτυξη αυτού του τομέα.

Σε αυτή την κατεύθυνση η Περιφερειακή Διοίκηση κατέθεσε την πρόταση ανακήρυξης του έτους 2017 ως έτος τουρισμού για την Περιφέρεια.

Το κύριο ερώτημα που τίθεται είναι : τουριστική ανάπτυξη  από ποιόν και για ποιόν ,  με ποιο σκοπό και σε ποια κατεύθυνση, σε τελευταία ανάλυση ο τουρισμός , οι διακοπές είναι εμπόρευμα ή δικαίωμα;

Βλέποντας όμως  την πορεία της τουριστικής  δραστηριότητας-ανάπτυξης παρατηρούμε :

Ενισχύεται ο ρόλος των tour operators, η διασύνδεσή τους με τους μεγάλους ξενοδοχειακούς ομίλους αλλά και η άμεση διαχείριση ξενοδοχειακών μονάδων απ’ αυτούς.

Ενισχύθηκε η τάση ισχυροποίησης των μονοπωλιακών ομίλων που δραστηριοποιούνται στον ξενοδοχειακό τομέα, η τάση συγκέντρωσης και συγκεντροποίησης του κεφαλαίου συνεχίζετε.

Ταυτόχρονα, επιδεινώνεται η θέση των μικρών, οικογενειακού χαρακτήρα επιχειρήσεων, αλλά και των αυτοαπασχολουμένων, στα ξενοδοχεία, στην εστίαση και σε άλλες δραστηριότητες τουριστικού ενδιαφέροντος, λόγω του γεγονότος ότι είναι αποκλεισμένοι από το σύστημα ελέγχου των τουριστικών ροών από τους Τουριστικούς Πράκτορες ,  αλλά  και   της   γενίκευσης   των   ολοκληρωμένων   πακέτων   τουρισμού( “all inclusive”).

Το δε τέλος διανυκτέρευσης που  επιβλήθηκε  με το 3ο Μνημόνιο αποτελειώνει την μικρομεσαία επιχείρηση καταλυμάτων και ξενοδοχείων.

Σ’ αυτές τις αρνητικές επιδράσεις πρέπει να προσθέσουμε και τη σημαντική μείωση του εσωτερικού τουρισμού, εξαιτίας της επιδείνωσης της θέσης της λαϊκής οικογένειας, αλλά και της σημαντικής αύξησης του  βαθμού  εκμετάλλευσης των εργαζομένων.

Διευρύνεται η κρατική στήριξη της τουριστικής δραστηριότητας, η οποία απορροφά ένα ιδιαίτερα σημαντικό μέρος των κονδυλίων του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων αλλά και του ΕΣΠΑ.

Τα ποσά που προτείνονται για  το  σύνολο του προγράμματος Τουριστικής  Προβολής <<871,900 Ε>> αποτελούν το μεγαλύτερο κομμάτι του  ΠΔΕ της Περιφέρειας και η πλειοψηφία των δράσεων , δαπανών κατευθύνονται στην λογική υπηρέτησης των μεγάλων ξενοδοχειακών μονάδων.

Πρόκειται για μία πολύπλευρη κρατική στήριξη που αφορά τόσο την ανάγκη διαφοροποίησης του τουριστικού πακέτου και την ανάδειξη νέων μορφών (ιατρικός, ιαματικός, συνεδριακός, πολιτιστικός κ.α.) στο όνομα της ποιοτικής αναβάθμισής του, όσο και τη διεύρυνση του τουριστικού ρεύματος από νέες αναδυόμενες περιοχές όπως της Ρωσίας, Κίνας κ.τ.λ.

Οι αλλαγές στη χρήση της γης σε συνδυασμό με της αλλαγές  που έγιναν στο χωροταξικό σχεδιασμό οδηγούν, σε ακόμη μεγαλύτερη συγκέντρωση της γης σε όλο και λιγότερα χέρια.

Μια στήριξη που ολοκληρώνεται με τις ιδιωτικοποιήσεις των υποδομών (λιμανιών, μαρίνων, αεροδρομίων) και την εκποίηση της δημόσιας ακίνητης περιουσίας σε επιχειρηματικούς ομίλους.

Ολα, ο ήλιος, η θάλασσα, το περιβάλλον κλπ., έχουν μετατραπεί σε εμπόρευμα.

Δεν είναι τυχαίο, ότι η συντριπτική πλειοψηφία του ελληνικού λαού πλέον δεν μπορεί να κάνει διακοπές .

Οι εργασιακές άδειες και η δυνατότητα τουριστικής αξιοποίησής τους, είναι δικαίωμα των εργαζομένων και όχι προνόμιο και αγαθό της αστικής τάξης και ορισμένων καλοπληρωμένων μεσαίων στρωμάτων.

Η απόκρουση της αντιλαϊκής επίθεσης, η διεκδίκηση στόχων πάλης για την ικανοποίηση των σύγχρονων λαϊκών αναγκών, όπως είναι το δικαίωμα στις διακοπές, είναι άρρηκτα δεμένη με τη συνολική πάλη του λαού για την ανατροπή αυτής της πολιτικής.

Για όλους αυτούς τους λόγους η Λαϊκή Συσπείρωση καταψηφίζει.

 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΑΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΙΑΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΤΡΕΛΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ