Με δύο θέματα κάνει παρέμβαση στο Περιφερειακό Συμβούλιο ο επικεφαλής της Μείζονος Αντιπολίτευσης Φ. Καραλίδης.

Το πρώτο αφορά το Δίκτυο Κοινωνικής Στήρηξης στην Ξάνθη και το δεύτερο για τις παραιτήσεις των μελών της “ΕΡΓΟΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΜ-Θ Α.Ε.”

«ΔΙΚΤΥΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Ν. ΞΑΝΘΗΣ ” Η ΣΤΗΡΙΞΗ “»

 

Κύριε Περιφερειάρχη, επερωτάσθε:

 

σχετικά με την λειτουργία και τις δραστηριότητες της εταιρείας ΔΙΚΤΥΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Ν. ΞΑΝΘΗΣ ” Η ΣΤΗΡΙΞΗ “, της οποίας εκ του καταστατικού είστε Πρόεδρος, διότι η δράση της συγκεκριμένης εταιρείας σταματά ξαφνικά στις 30 Νοεμβρίου 2015 και έκτοτε ουδεμία δραστηριότητα δεν εμφανίζει.

 

Θα θέλαμε να μας γνωρίσετε την προοπτική του συγκεκριμένου Δικτύου καθώς και τις προθέσεις σας για την λειτουργία του.

 

ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

«Παραιτήσεις μελών Δ.Σ. ΕΡΓΟΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΜ-Θ Α.Ε.»

 

Με αφορμή δημοσιεύματα στον τοπικό τύπο καθώς συζητήσεις που έλαβαν χώρα στα λοιπά μέσα, ενημερωθήκαμε για τις παραιτήσεις μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας ΕΡΓΟΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΜ-Θ Α.Ε.

 

Κύριε Πρόεδρε,

σας παρακαλούμε να τεθεί σαν θέμα Εκτός Ημερήσιας Διάταξης στην 19η Συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου προκειμένου να ενημερώσετε το σώμα με τις εξελίξεις που αφορούν την ανωτέρω εταιρεία.

 

 

 

Για την

Κοινωνική Συμμαχία

 

Φώτης Καραλίδης

Επικεφαλής Παράταξης