Θέλουνε συναίνεση να φτάσουμε στον πάτο

Οργάνωση παντού να ’ρθουν τα πάνω κάτω

Όταν κλείνει ένα σχολείο ανοίγει μία φυλακή λέει μία παροιμία του τόπου μας. Στον ιδιαίτερο τόπο μας, όμως κλείνουν αρκετά παραπάνω.

Ζητήθηκε η γνώμη του Δημοτικού Συμβούλιου Ξάνθης επί του αιτήματος συγχώνευσης τεσσάρων σχολικών μονάδων και συγκεκριμένα των Νηπιαγωγείων

Το αίτημα συζητήθηκε στη συνεδρίαση της Τρίτης 13 Δεκεμβρίου 2016, παρά την αίτηση του Διδασκαλικού Συλλόγου για αναβολή του.

ΚΑΙ ΠΟΙΟ ΤΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ;

Να συγχωνευθούν τα νηπιαγωγεία !!!

α) συγχώνευση και προαγωγή του διθέσιου (2/θ) ολοήμερου 9ου Νηπιαγωγείου Ξάνθης με αριθμό μαθητών 64 και του 2/θ 14ου Νηπιαγωγείου Ξάνθης με αριθμό μαθητών 44, λόγω συστέγασής τους  με  την ονομασία:  5/θ ολοήμερο 9ο Νηπιαγωγείο  Ξάνθης,  με αριθμό  μαθητών 108  για  το σχολικό έτος 2016-2017.

β) συγχώνευση και προαγωγή του 3/θ ολοήμερου 6ου Νηπιαγωγείου Ξάνθης με αριθμό μαθητών 69 και του 3/θ ολοήμερου 11ου Νηπιαγωγείου Ξάνθης με αριθμό μαθητών 62, λόγω συστέγασής τους με την ονομασία: 6/θ ολοήμερο 6ο Νηπιαγωγείο Ξάνθης με αριθμό μαθητών 131 για το σχολικό έτος 2016-2017.

Η άποψη της Λαϊκής Συσπείρωσης στο Δήμο Ξάνθης μειοψήφησε (!!!).

Η επισήμανση ότι όπου κλείνει ένα σχολείο ανοίγει μια φυλακή δεν λειτούργησε.

Η δημιουργία τη νέα σχολική χρονιά τμημάτων με 25 παιδάκια (μέχρι και 27 αν ληφθεί υπόψη το δικαίωμα για προσαύξηση 10%) δεν συγκίνησε.

Η απώλεια θέσεων εκπαιδευτικού προσωπικού θεωρείται πλέον επουσιώδες ζήτημα στην Ελλάδα της επίσημης ανεργίας 1.500.000 νέων κυρίως ανθρώπων.

Εμείς θα συνεχίσουμε τον αγώνα ενάντια στα σχέδια συγχωνεύσεων – καταργήσεων σχολείων και συμπτύξεων τμημάτων.

Μένει να πάρουν την υπόθεση στα χέρια τους εκπαιδευτικοί και γονείς.