Η Υπηρεσία Πρασίνου της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος του Δήμου Ξάνθης, μετά από συντονισμένη προσπάθεια και καταγραφή επικίνδυνων, λόγω ύψους, δέντρων σε κοινόχρηστους χώρους, προχώρησε στο κλάδεμά τους, για την αποφυγή ενδεχόμενων ατυχημάτων.

Οι εργασίες κλαδέματος πραγματοποιήθηκαν με τα μέσα που διαθέτει η υπηρεσία, αλλά και με μισθωμένα γερανοφόρα μηχανήματα.

Συνολικά κλαδεύτηκαν περισσότερα από τριάντα (30) δένδρα, άκρως επικίνδυνα, στα νεκροταφεία Χρύσας, Σταυρούπολης και Ξάνθης, στο Νησάκι – Νερόμυλο, στην περιοχή «Λιμνίο», πέριξ του Δημοτικού Καταστήματος  (πρώην Δημαρχείο) Σταυρούπολης και στο 9ο Δημοτικό Σχολείο.

Τα συγκεκριμένα δένδρα κλαδεύτηκαν  προκειμένου να ελαχιστοποιηθούν  οι πιθανοί κίνδυνοι για

πεζούς και ιδιαίτερα για τα παιδιά.

Η συγκεκριμένη δράση θα συνεχιστεί και σε άλλα σημεία, εφόσον κριθεί απαραίτητο.

03

04