Πιστοποίηση της ηλεκτρονικής σήμανσης
των δεσποζόμενων ζώων συντροφιάς

 

Από το Γραφείο Αδέσποτων Ζώων της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής του Δήμου Ξάνθης, ανακοινώνεται ότι, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1η του άρθρου 5 του Ν. 4039/2012, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει από τον Ν. 4235/2014, «ο ιδιοκτήτης δεσποζόμενου ζώου συντροφιάς έχει την υποχρέωση να προσκομίζει ή αποστέλλει ταχυδρομικά, επί αποδείξει, στον οικείο Δήμο αντίγραφο του πιστοποιητικού ηλεκτρονικής σήμανσης του ζώου του».

Η παράλειψη προσκόμισης στον οικείο Δήμο του αντιγράφου του πιστοποιητικού ηλεκτρονικής σήμανσης, σύμφωνα με τις διατάξεις των ανωτέρω Νόμων επιφέρει πρόστιμο 300 ευρώ.

Σε εφαρμογή των παραπάνω διατάξεων, ο Δήμος Ξάνθης καλεί όλους τους δημότες ιδιοκτήτες δεσποζόμενων ζώων συντροφιάς, να προσκομίσουν στη Δ/νση Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής του Δήμου Ξάνθης (στο κτίριο του πρώην «Καπνικού Σταθμού» επί της οδού Λεοναρδοπούλου και Θεοδώρου Δούκα γωνία) το ανωτέρω πιστοποιητικό.

 

Ξάνθη, 18/08/2016

Ο Αντιδήμαρχος Δήμου Ξάνθης

Μποζ Ραμαδάν