ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ 26 η/2016

ΘΕΜΑ: Εκδρομή ΓΙΑΝΝΕΝΑ-ΓΡΑΜΜΟΣ (26-28 Αυγ.2016)

ΣΧΕΤ: α. Μνημόσυνο υπέρ Πεσόντων 1946-1949,σε Γράμμο –Βίτσι.

β. 22Η Ανακοίνωση/ 8 Ιουν.2016/ ΕΑΑΣ/ Παράρτημα Ν. Ξάνθης

γ.25Η Ανακοίνωση/ 21Ιουν.2016/ ΕΑΑΣ/ Παράρ/μα Ν. Ξάνθης

Untitled XASAPIS 5

  1. Σας πληροφορούμε, στη συνέχεια του (β) σχετικού, ότι μέχρι σήμερα δήλωσαν συμμετοχή 59 άτομα και συνεπώς η προσκυνηματική εκδρομή [(του (β) ομοίου], συμπληρώθηκε.

 

  1. Ύστερα από τα παραπάνω, το Παράρτημα, θα :

 

α         Τηρεί ‘’ΛΙΣΤΑ ΑΝΑΜΟΝΗΣ’’.

 

 

β.        Παραλαμβάνει από 5-15 Ιουλ.16, το ποσό : 50 €/άτομο, ως ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ- ΕΞΟΦΛΗΣΗ.

 

  1. Λοιπά όπως στο (β) σχετικό.

 

  1. Το παρόν κοινοποιείται στην ΕΑΑΣ, για την ενημέρωσή της και την έγκριση της πίστωσης για τη μίσθωση λεωφορείου 60 Θέσεων. (υποβλήθηκε με Φ.800/ 18 /81/ Σ.41 / 7 Ιουν.2016/ ΕΑΑΣ/ Παράρτημα Ξάνθης).