Η. Κονοφάγος, Ν. Λυγερός, Α. Φώσκολος

Είναι γνωστό ότι στο τέλος του 2016 η εταιρεία Total, η οποία είναι o διαχειριστής (operator) του κυπριακού θαλάσσιου οικοπέδου 11, ετοιμάζεται να πραγματοποιήσει την πρώτη της ερευνητική γεώτρηση. Πιστεύουμε ότι θα είναι μία καθοριστική στιγμή για την Κυπριακή Δημοκρατία, δεδομένου του μεγέθους των αναμενόμενων αποθεμάτων φυσικού αερίου στην περιοχή και της απουσίας οποιασδήποτε γεωγραφικής τουρκικής διεκδίκησης επί των οικοπέδων και αποθεμάτων αυτών. Με βάση τις σεισμικές καταγραφές τριών διαστάσεων (3D) της Νορβηγικής PGS και την ύπαρξη της γειτονικής στο οικόπεδο 11 ανακάλυψης του υπεργιγαντιαίου κοιτάσματος Ζορ, υπολογίσαμε ότι η πιθανότητα να συναντήσει η πρώτη γεώτρηση της Total φυσικό αέριο είναι της τάξης του 66%. Με δεδομένη μία μέση παγκόσμια πιθανότητα ανακάλυψης υδρογονανθράκων της τάξης του 10% η πιθανότητα αυτή είναι πολύ υψηλή. Είναι επίσης εξαιρετικά ενδιαφέρον να αναφερθεί ότι εν όψει του 3ου κυπριακού γύρου αδειοδοτήσεων η εταιρεία PGS ανάρτησε για πρώτη φορά στην ιστοσελίδα της στόχους Υφάλων Μειοκαινικών ασβεστολίθων (τύπου Ζορ) στο θαλάσσιο οικόπεδο 11 (Εικ.1).