Ν.Ε.Φ.Ε ΞΑΝΘΗΣ

Έχοντας υπ’ όψιν:
1. Την από 15.2.2016 απόφαση της Εκτελεστικής Γραμματείας, με την οποία
προκηρύσσονται εσωκομματικές εκλογές για την ανάδειξη των νέων αιρετών
διοικήσεων των οργανώσεων της Πανελλαδικής Οργάνωσης του κόμματος
και την εκλογή των αντιπροσώπων (Συνέδρων) στο Ι’ τακτικό Εθνικό
Συνέδριο.
2. Τις διατάξεις του Καταστατικού της Νέας Δημοκρατίας.
3. Τις διατάξεις του Κανονισμού Πανελλαδικής Οργάνωσης.
4. Τις διατάξεις του Κανονισμού Γενικών Αρχών Λειτουργίας και Εκλογής των
Κομματικών Οργάνων.
5. Την υπ. αριθμ. πρωτ. 267/19.2.2016 Βασική Εγκύκλιο της Γραμματείας
Οργανωτικού για τη διενέργεια των εσωκομματικών εκλογών 2016.
6. Την από 19.02.2016 απόφαση του Γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής.
ΣΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΝΟΥΜΕ ΟΤΙ ΑΠΟ ΕΧΘΕΣ 21 ΜΑΡΤΙΟΥ 2016 ΚΑΙ ΜΕΧΡΙ
ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 23 ΜΑΡΤΙΟΥ ΚΑΙ ΩΡΑ 20.00’……. ΕΧΕΙ ΑΡΧΙΣΕΙ ΣΤΑ
ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΗΣ Ν.Ο.Δ.Ε. ΞΑΝΘΗΣ Η ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ ΓΙΑ
ΤΗΝ ΕΚΛΟΓΗ ΜΕΛΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ, ΜΕΛΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ
ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΓΙΑ ΤΟ Ί ΤΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΗΣ
ΝΕΑΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΟΙ ΕΚΛΟΓΕΣ ΘΑ ΔΙΕΞΑΧΘΟΥΝ ΣΤΙΣ 3, 6, & 17
ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2016. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Νομαρχιακής Εφορευτικής Επιτροπής (Ν.ΕΦ.Ε.) της
Νομαρχιακής Οργάνωσης Ξάνθης.
ΒΟΥΛΓΑΡΙΔΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ