Αγαπητοί Συνάδελφοι,
Η Ένωσή μας, σας προσκαλεί να τιμήσετε με την παρουσία σας την 22η Ετήσια Συνέλευση – κοπή βασιλόπιτας, που θα πραγματοποιηθεί την 06-02-2016, ημέρα Σάββατο και ώρα 19.00΄, στο roof garden του ξενοδοχείου «GALAXY», στην Καβάλα (Βενιζέλου 27).
Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, θα γίνουν:
• Ενημέρωση των μελών σχετικά με τα τρέχοντα, συνδικαλιστικά θέματα
• θα αναγνωσθούν τα πεπραγμένα των δραστηριοτήτων μας προηγούμενου έτους (διοικητικός απολογισμός)
• Κοπή της Βασιλόπιτας
• Βραβεύσεις
• Παράθεση δείπνου μετά μουσικής, σε όλους τους εκλεκτούς προσκεκλημένους και τα μέλη της Ένωσης.

Τονίζεται ιδιαιτέρως ότι τα μέλη μας μπορούν να συνοδεύονται από τους/τις συζύγους τους (ΔΩΡΕΑΝ), αφού τα έξοδα της εκδήλωσης θα επιβαρύνουν αποκλειστικά την Ένωσής μας.
Επιπρόσθετα, σας γνωρίζουμε ότι όσα απ’ τα μέλη παρευρεθούν στην εκδήλωση, θα τους δοθεί η ευκαιρία να συμμετάσχουν στην κοπή της βασιλόπιτας και ο τυχερός που θα τύχει το φλουρί, θα κερδίσει δύο (2) δωρεάν διανυχτερεύσεις σε οποιοδήποτε από τα ξενοδοχεία του ομίλου AIROTEL, ανά την Ελλάδα !!!
Κατά τα λοιπά, στην εν λόγω εκδήλωση, προκλήθηκαν να παραστούν βουλευτές από την Περιφέρειά μας, εκπρόσωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης (1ου και 2ου Βαθμού), η ηγεσία μας σε επίπεδο αστυνομικών υπηρεσιών Α.Μ.&Θ., εκπρόσωποι της Π.Ο.Α.ΞΙ.Α, εκπρόσωποι των συνδικαλιστικών Ενώσεων-Σωματείων της περιφέρειας Αν. Μακεδονίας & Θράκης, καθώς και τα τοπικά Μ.Μ.Ε.
Για το λόγο αυτό «επιβάλλεται», η παρουσία σας, η οποία θα μας δώσει δύναμη να συνεχίσουμε τις κοινές μας προσπάθειές, ώστε όλοι μαζί να φτιάξουμε, μία ακόμη καλύτερη και αποτελεσματικότερη Αστυνομία, που θα παρέχει αφενός ασφάλεια στον Έλληνα Πολίτη, αφετέρου θα σέβεται τα εργασιακά δικαιώματα του Έλληνα αστυνομικού.

Με ιδιαίτερη εκτίμηση και συναδελφικά αισθήματα.

« Στεγαστικά δάνεια αστυνομικών »

Μετά από σχετικές εισηγήσεις πολλών μελών της ΄Ενωσής μας, προβαίνουμε στην ακόλουθη ανάλυση-πρόταση που είναι μείζονος σημασίας, προσδοκώντας στην άμεση παρέμβαση της Ομοσπονδίας μας στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, στο Υπουργείο Οικονομικών, την Ελληνική Ένωση Τραπεζών, το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, αλλά και κάθε άλλο αρμόδιο αποδέκτη, προκειμένου το προσεχές χρονικό διάστημα που επίκειται η κατάρτιση του νομοσχεδίου για τα κόκκινα δάνεια, να αρθούν οι αδικίες που προηγήθηκαν στο παρελθόν και να δρομολογηθεί μια δίκαια, ορθολογική διαδικασία αποπληρωμής των χρεών των αστυνομικών, ένεκα των στεγαστικών δανείων που είχαν λάβει σε χρόνο προγενέστερο της έναρξης της οικονομική κρίσης, η οποία ταλανίζει την χώρα μας.
Συγκεκριμένα, η βούληση αλλά και η παρότρυνση εκ μέρους των Τραπεζών, σε πολύ μεγάλο αριθμό αστυνομικών, όλων των βαθμών ανά την Ελλάδα, για απόκτηση ιδιόκτητης κατοικίας, οδήγησε πολλούς συναδέλφους μας στην λήψη στεγαστικών δανείων για την επίτευξη του σκοπού αυτού, έχοντας ως γνώμονα αφενός την σταθερότητα του μισθού τους, αφετέρου το δεδομένο της σταδιακής του αύξησης με το πέρασμα των ετών (βαθμολογική ή μισθολογική προαγωγή και ταυτόχρονη αύξηση του χρονοεπιδόματος). Αντ’ αυτού όμως τα εισοδήματά μας τα τελευταία χρόνια υπέστησαν μειώσεις που κατά περιπτώσεις ξεπερνούν το 40%, ενώ στον αντίποδα τα δάνεια εξυπηρετούνται μεν κανονικά (στην πλειοψηφία τους) όχι όμως λόγω της οικονομικής ευημερίας – δυνατότητας των δανειοληπτών αλλά λόγω της αυτόματης παρακράτησης των δόσεων που διενεργείται στους μισθούς τους. Επιπρόσθετα, η εν λόγω αυτόματη παρακράτηση στερεί τους δανειολήπτες από την δυνατότητα υπαγωγής σε ευνοϊκές ρυθμίσεις για τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια, τα λεγόμενα «κόκκινα δάνεια» ή ληξιπρόθεσμα.
Κατά συνέπεια αυτών, προκειμένου να αποφευχθεί το φαινόμενο να ζουν οι οικογένειες των αστυνομικών κάτω από τα όρια της φτώχειας, ένεκα της υποχρεωτικής μηνιαίας αυτόματης παρακράτησης των δόσεων των στεγαστικών τους δάνειων με τεράστιες εκπτώσεις στον καθημερινό τους βίο σε σημείο σχεδόν φτωχοποίησης, προτείνεται η εξασφάλιση ίσης αντιμετώπισης με τους υπόλοιπους δανειολήπτες, κάτι το οποίο μπορεί να επιτευχθεί τόσο με την μείωση των επιτοκίων, όσο και με μια γενναία μείωση του κεφαλαίου των δανείων ανάλογη των μειώσεων που υπέστησαν. Αξίζει να σημειωθεί ότι η αντιμετώπιση του συγκεκριμένου σοβαρότατου ζητήματος προς διευκόλυνση των δανειοληπτών αστυνομικών, αποτελούσε παράλληλα πρόθεση και του τ.Αναπληρωτή Υπουργού Προστασίας του Πολίτη, κ.Γιάννη Πανούση.