Η πολιτική απάντηση Αναπληρωτού Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης Μάρκου Μπόλαρη σε ερώτηση βουλευτών σε όλο της το μεγαλείο. Παλιός γνώστης των πολιτικών απαντήσεων ο κ. Μπόλαρης του…βαθέως ΠΑΣΟΚ, απάντησε αλλά δεν… απάντησε.
Έχουμε γράψει κατά καιρούς πώς όταν οι πολιτικοί ταγοί του τόπου δεν θέλουν να κάνουν δουλειά τότε φτιάχνουν ομάδες εργασίας και πάει «σερί κορδόνι» η δουλειά μέχρι να ξεχαστεί το θέμα. Έτσι ακριβώς απαντά στην ερώτηση των βουλευτών ο κ. Μπόλαρης. Δηλαδή σαν να λέει άσε μας τώρα αδερφάκι μου, έχουμε και άλλες δουλειές να κάνουμε. Με την κλωστική κάνναβη θα ασχολιόμαστε. Και οι βουλευτές, θα πουν οκ, εμείς κάναμε την δουλειά μας ρωτήσαμε και έτσι όλοι θα είναι ευχαριστημένοι. Οι μεν βουλευτές έκαναν την ερώτηση από υποχρέωση ο δε κ. Υπουργός απάντησε και…έχει ο Θεός.

Απάντηση στην ερώτηση 1030/10-11-15,των Βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ, με θέμα: «Έκδοση ΚΥΑ για καλλιέργεια κλωστικής κάνναβης»

Απαντώντας στην παραπάνω Ερώτηση που κατέθεσαν οι Βουλευτές, για τα θέματα της αρμοδιότητάς μας, σας πληροφορούμε τα εξής:
Μετά την έκδοση του νόμου 4139/2013 «Περί εξαρτησιογόνων ουσιών» που επιτρέπει την καλλιέργεια ποικιλιών κάνναβης με χαμηλή περιεκτικότητα σε τετραϋδροκαναβινόλη (κάτω του 0,2%) και προκειμένου να επιλυθούν προβλήματα που έχουν προκύψει λόγω της γνωστής ιδιαιτερότητας της καλλιέργειας της κάνναβης και του αντίκτυπού της σε κοινωνικό επίπεδο, έχει συσταθεί Ομάδα Εργασίας με την υπ’ αριθμ. 7700/95642/11-9-2015 Απόφαση, στην οποία συμμετέχουν υπηρεσιακοί παράγοντες του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (αρμόδιες Δ/νσεις Συστημάτων Καλλιέργειας, Φυτογενετικών Πόρων και Πολλαπλασιαστικού Υλικού Καλλιεργούμενων Φυτικών Ειδών, ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ) καθώς και εκπρόσωποι Πανεπιστημίων που έχουν σχέση με το αντικείμενο της καλλιέργειας.
Έργο της εν λόγω Ομάδας είναι:
* η εξέταση της υλοποίησης δοκιμαστικής καλλιέργειας διαφόρων ποικιλιών κλωστικής κάνναβης και επέκτασης της καλλιέργειας με πιλοτική εφαρμογή,
* η διερεύνηση του κόστους καλλιέργειας και του κόστους των απαιτούμενων ελέγχων από το ενωσιακό πλαίσιο και
* η δημιουργία εφαρμοστικού θεσμικού πλαισίου για την καλλιέργεια της κλωστικής κάνναβης
(άρθρο 1 του Ν. 4139/2013).
Προκειμένου να εξετάσει τα ανωτέρω θέματα, η ως άνω ομάδα:
* έχει, ήδη, ξεκινήσει τις εργασίες της συνεδριάζοντας, δύο φορές, στις 7-10- 2015 και στις 30-11-2015
*έχει, ήδη, υποβάλει προτάσεις-σχόλια για το προσχέδιο ΚΥΑ, του οποίου η σύνταξη είχε ξεκινήσει από το έτος 2013 από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (αρμόδια Δ/νση Συστημάτων Καλλιέργειας).
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
Μάρκος Μπόλαρης