Οδηγό για το πότε ένας μηχανικός, γιατρός, δικηγόρος ή ελεύθερος επαγγελματίας μπορεί να βγει στη σύνταξη, στα 67 ή στα 62 έτη του, εξέδωσε σήμερα το Υπουργείο Εργασίας με δύο εγκυκλίους.

Σύμφωνα με τις οδηγίες, χάνουν τη δυνατότητα να συνταξιοδοτηθούν με 35 έτη ασφάλισης οι ασφαλισμένοι του Ενιαίου Ταμείου Ανεξάρτητα Απασχολούμενων (ΕΤΑΑ) και του Οργανισμού Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών (ΟΑΕΕ).

Αυτό προκύπτει από τον νόμο 4336/2015 που περιλαμβάνεται στις εγκυκλίους που εκδόθηκαν από το Υπ. Εργασίας και οι οποίες περιγράφουν αναλυτικά και με ενδεικτικά παραδείγματα τις μεταβολές στα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης για τη λήψη πλήρους και μειωμένης σύνταξης λόγω γήρατος από τους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης.

Από το 2019 και μετά, τα γενικά όρια ηλικίας σε όλα τα Ταμεία θα είναι τα 67 έτη ή 62 έτη με 40 χρόνια ασφάλισης.

Όπως επισημαίνεται στην εγκύκλιο για το ΕΤAΑ στις περιπτώσεις που ίσχυε η συνταξιοδότηση χωρίς όριο ηλικίας, η σταδιακή αύξηση αρχίζει από 18/8/2015 με όριο ηλικίας το 58ο έτος, εφόσον η θεμελίωση δικαιώματος προβλέπεται με τη συμπλήρωση 35 ετών ασφάλισης, ενώ σε κάθε άλλη περίπτωση με όριο ηλικίας το 55ο έτος.

Για τους επαγγελματίες του ΟΑΕΕ διευκρινίζεται ότι για τη λήψη μειωμένης σύνταξης λόγω γήρατος, εφόσον προβλέπεται η σχετική δυνατότητα από το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο για τους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης, απαιτείται η συμπλήρωση του 62ου έτους της ηλικίας και η πραγματοποίηση 15 ετών ασφάλισης.

Τι ισχύει για τους ασφαλισμένους του ΟΑΕΕ

Κλάδος κύριας ασφάλισης του ΕΤΑΑ

Όρια συνταξιοδότησης στο ΕΤΑΠ-ΜΜΕ