Σας ενημερώνουμε ότι την Παρασκευή 11 Δεκεμβρίου 2015 συμμετέχουμε στην απεργία που έχει προκηρύξει η Ομοσπονδία Συλλόγων Υπαλλήλων Αιρετών Περιφερειών Ελλάδος (ΟΣΥΑΠΕ) με αίτημα:

Εγγύηση και διασφάλιση της μισθοδοσίας των υπαλλήλων των Περιφερειών από τον κρατικό προϋπολογισμό, όπως γίνεται μέχρι σήμερα.

Τα Δ.Σ. των Συλλόγων των Π.Ε. της ΠΑΜΘ, παρουσιαστήκαμε στο Περιφερειακό Συμβούλιο την Τετάρτη 09 Δεκεμβρίου και καταθέσαμε ψήφισμα με το αίτημά μας, το οποίο έγινε ομόφωνα αποδεκτό από το σύνολο του Συμβουλίου.

Να σημειωθεί πως και οι υπόλοιποι Περιφερειάρχες στην πρόσφατη Γενική Συνέλευσης της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδος ζήτησαν από την κυβέρνηση α) να συνεχιστεί η καταβολή της μισθοδοσίας του προσωπικού από τον κρατικό προϋπολογισμό και β) νααποδόσει στις Περιφέρειες τα 250 εκατομμύρια από τον κρατικό προϋπολογισμό του 2016 που, κατά παράβαση του άρθρου 260 του Ν. 3852/2010, περικόπηκαν από τους ΚΑΠ.