Η Πρόεδρος και τα μέλη της Διοικούσας Επιτροπής της Περιφερειακής Ένωσης Τυφλών Θράκης εκφράζουμε τις θερμές ευχαριστίες μας προς τον Δήμαρχο Ξάνθης κ. Χαράλαμπο Δημαρχόπουλο και προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την απόφαση που έλαβαν για την πλήρη απαλλαγή από την καταβολή των Δημοτικών τελών και τέλους ακίνητης περιουσίας, σε άτομα που έχουν ποσοστό αναπηρίας από 80% και άνω.
Η απόφαση αυτή του Δημοτικού Συμβουλίου αποδεικνύει την φροντίδα και την προστασία του Δήμου απέναντι στα άτομα με αναπηρία και αναδεικνύει αξίες και ευαισθησίες.