Ε Π E Ρ Ω Τ Η Σ Η

Θέμα: «Αποκατάσταση αναχωμάτων στους ποταμούς Άρδα, Ερυθροπόταμο και Έβρο»

H Κοινωνική Συμμαχία μετά από την επίσκεψη που πραγματοποίησε στον Β. Έβρο την Κυριακή 25 Οκτωβρίου 2015, τον επί τόπου έλεγχο που πραγματοποίησε στα σημεία που υπέστησαν καταστροφές από τις πλημμύρες των προηγούμενων μηνών και λαμβάνοντας υπόψη:
o την εξώδικη διαμαρτυρία των 22 αγροτών της κτηματικής περιοχής του Κάμπου Ορεστιάδας που έλαβε δημοσιότητα,
o τα όσα αναφέρθηκαν από την Τεχνική Υπηρεσία στην συνεδρίαση του Σ.Ο.Π.Π. στην ΠΕ Έβρου,
o το γεγονός ότι οι κάτοικοι είναι αγανακτισμένοι καθώς, αφενός η αποκατάσταση των ρηγμάτων των αναχωμάτων στους ποταμούς Άρδα, Ερυθροπόταμο και Έβρο δεν έχει ολοκληρωθεί, αφετέρου το οδικό δίκτυο είναι κατεστραμμένο από τις πλημμύρες άρα και επικίνδυνο σε ορισμένα σημεία του για χρήση,
o ότι σε λίγο μπαίνουμε στην καρδιά του χειμώνα και μπορεί να εκδηλωθούν παρόμοια καιρικά φαινόμενα,
Επερωτά:
1. τί προτίθεστε να κάνετε για να αντιμετωπίσετε τυχόν πλημμυρικά φαινόμενα.
2. Ζητούμε την πλήρη ενημέρωση μας για την πορεία θωράκισης των αναχωμάτων.