Σύμφωνα με το λιμεναρχείο του Πόρτο Λάγος αναμένεται κακοκαιρία στην θαλάσια περιοχή ευθύνης του.

1.- Σας αναμεταβιβάζουμε Δελτίο Επιδείνωσης Καιρού της Ε.Μ.Υ. που αφορά στη περιοχή αρμοδιότητάς μας και παρακαλούμε για την άμεση αναμετάδοση αυτού, αδαπάνως για το δη-μόσιο από τα έγκριτα μέσα σας.
2.- Αλιευτικοί σύλλογοι στους οποίους απευθύνεται το παρόν παρακαλούνται ομοίως για την άμεση και ευρεία προληπτική ενημέρωση των μελών τους.
3.- Για περισσότερες πληροφορίες και για κάθε εξέλιξη επί των ως άνω δυσμενών καιρικών φαινομένων μπορείτε να επικοινωνείτε με την Υπηρεσία μας στο τηλέφωνο 2541096666 και Fax: 2541096757.