Ασφαλτόστρωση στην Ξάνθη με την «βούλα» της Αστυνομίας

Σύμφωνα με απόφαση του Αστυνομικού Διευθυντή Γιώρη Πασχάλη λαμβάνονται περιοριστικά μέτρα ως προς την κίνηση επειδή γίνονται έργα ασφαλτόστρωσης όπως παρακάτω:

 1. Τον περιορισμό – απαγόρευση κυκλοφορίας και την απαγόρευση στάθμευσης όλων των οχημάτων λόγω εργασιών ασφαλτόστρωσης ένεκα εκτεταμένων φθορών που παρουσιάζονται στις οδούς Πλάτωνος, Λυγδών και Πιαλόγλου και χρήζουν ανακατασκευής, στο πλαίσιο του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΟΔΩΝ, ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΟΔΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ» της εργολαβίας «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΩΝ».
 2. Οι εργασίες θα πραγματοποιηθούν ως εξής:
  α) Οδός Πλάτωνος, από τη διασταύρωση της με την οδό Θερμοπυλών έως την διασταύρωσή της με την οδό Βελισσαρίου την 20/03/2023 ημέρα Δευτέρα, από την 07:00 ώρα έως την 20:00,
  β) Οδός Λυγδών, από τη συμβολή της με την Λεωφόρο Στρατού έως τη διασταύρωσή της με την οδό Μιαούλη την 21/03/2023 ημέρα Τρίτη, από την 07:00 ώρα έως την 20:00 και
  γ) Οδός Αριστείδη Πιαλόγλου, από τη διασταύρωσή της με την οδό Γεωργίου Κονδύλη έως τη συμβολή της με την οδό Θεοδώρου Δούκα την 22/03/2023 ημέρα Τετάρτη, από την 07:00 ώρα έως την 20:00.
  Σημειώνεται ότι κατά τη διάρκεια των εργασιών θα πραγματοποιηθεί πλήρης αποκλεισμός των αναφερόμενων οδών για λόγους ασφαλείας και η κίνηση όλων των οχημάτων θα πραγματοποιείται από παράπλευρες οδούς και σύμφωνα με τη σχετική σήμανση.
 3. Κατά τα προαναφερόμενα χρονικά διαστήματα να ληφθούν όλα τα ενδεικνυόμενα μέτρα για την ομαλή διεξαγωγή της κυκλοφορίας των οχημάτων και πεζών, προς πρόληψη τροχαίου ατυχήματος ή κυκλοφοριακής συμφόρησης. Επίσης, κατά τις ώρες κοινής ησυχίας να γίνει η μέγιστη προσπάθεια ώστε η όχληση των πολιτών από τις εργασίες να είναι η μικρότερη δυνατή.
 4. Με μέριμνα και ευθύνη του εργολήπτη του έργου και των εκτελούντων, εν γένει, τις εργασίες, σε συνεργασία σε συντρέχουσα περίπτωση με τις αρμόδιες τεχνικές υπηρεσίες και το Τμήμα Τροχαίας Ξάνθης να τοποθετηθεί σχετική σήμανση, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.2696/99 όπως τροποποιήθηκε με το Ν.3542/07, της υπ΄ αριθ. ΔΜΕΟ/Ο/613 (Φ.Ε.Κ. 905 Β΄ / 20-5-2011) Απόφασης Υφυπουργού ΥΠΟΜΕΔΙ, προς αποφυγή τροχαίων ατυχημάτων και έγκαιρη ενημέρωση των οδηγών και των πεζών.
 5. Με το πέρας των εργασιών η κάθε οδός να παραδοθεί στην κυκλοφορία καθαρή από ξένες ύλες, μηχανήματα, πινακίδες και λοιπά αντικείμενα.

Άρθρο 2ο

α)      Οι διατάξεις του άρθρου 1 της παρούσης απόφασης, ισχύουν τις χρονολογίες και ώρες που αναγράφονται στο άρθρο αυτό και εφαρμόζονται από την τοποθέτηση των υπό του Κ.Ο.Κ. προβλεπομένων πινακίδων ή από την έναρξη ρύθμισης των μέτρων από τροχονόμους.

β)      Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί σύμφωνα με το άρθρο 109 του Ν. 4530/2018 «Κύρωση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

γ)      Η εκτέλεση και εφαρμογή της παρούσας απόφασης, ανατίθεται στο Τμήμα Τροχαίας Ξάνθης, το οποίο δύνανται ανάλογα τις κυκλοφοριακές συνθήκες να διαφοροποιήσει την ώρα έναρξης και λήξης των περιοριστικών της κυκλοφορίας μέτρων και να απαγορεύσει την κυκλοφορία σε οποιαδήποτε οδό, για όσο χρόνο απαιτηθεί.

δ)      Οι παραβάτες της παρούσας, διώκονται και τιμωρούνται σύμφωνα με τις διατάξεις σχετικών άρθρων του Ν. 4530/2018 «Κύρωση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.