ΠΡΟΤΑΣΗ

 ΓΙΑ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΚΙΝΗΤΡΩΝ ΥΠΕΡ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΣΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ

ΜΙΑ ΣΠΟΥΔΑΙΑ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ. ΚΑΛΙΟ ΑΡΓΑ ΠΑΡΑ ΠΟΤΕ

  • Η απόφαση πλέον στο δημοτικό συμβούλιο το οποίο επίσης με την σειρά του έχει ηθική υποχρέωση απέναντι στους Ξανθιώτες.

Με την πρόταση της ενωμένης αντιπολίτευσης στο δήμο Ξάνθης,   για απόφαση από το δημοτικό συμβούλιο να ενισχυθούν με  “επίδομα” ενοικίου ως κίνητρο προς τους επικουρικούς γιατρούς του νοσοκομείου  και σύμφωνα με τα προβλεπόμενα, ζητά να ληφθεί απόφαση όπως παρόμοια συνέβη στον δήμο της Δράμας.

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι ανεξάρτητα αν είναι η όχι προεκλογική περίοδος, θα πρέπει ο δήμαρχος και το δημοτικό συμβούλιο να αφήσει στην άκρη οτιδήποτε άλλο και να συμβάλλει όπως ωφείλει στην ασφάλεια της υγείας των Ξανθιωτών.

Δεν γνωρίζουμε αν αυτό που πράττει η αντιπολίτευση του δήμου της Ξάνθης  το έπραξε η διοικήτρια του Νοσοκομείου ως ηθική και όχι μόνο υποχρέωση απέναντι στους Ξανθιώτες που της καταβάλουν κάθε μήνα τον μισθό της διοικήτριας, αλλά αν δεν το έπραξε μέχρι τώρα, ας σπεύσει να το πράξει. Ίσως κάποια στιγμή οι Ξανθιώτες πούνε “χαλάλι τα λεφτά μας για τον μισθό της”.

Ποιο συγκεκριμένα αναφέρει η παράταξη του Σ. Μελισσόπουλου.

Kύριε Δήμαρχε,

κύριε Πρόεδρε του Δημοτικού Συμβουλίου

Είναι σε όλους τους πολίτες της Ξάνθης γνωστά τα προβλήματα υποστελέχωσης σε ιατρικό προσωπικό που αντιμετωπίζει το Νοσοκομείο μας. Είναι ένα σοβαρό κοινωνικό ζήτημα που αφορά όλη την κοινωνία της Ξάνθης και έχει να κάνει με το υπέρτατο αγαθό της υγείας και κατά συνέπεια της ασφάλειας των συμπολιτών μας.

Ο Δήμος Ξάνθης έχει τη δυνατότητα παροχής στους επικουρικούς γιατρούς του Γενικού Νοσοκομείου Ξάνθης – το οποίο εδρεύει εντός των διοικητικών ορίων του – χρηματικού επιδόματος για την κάλυψη των αναγκών διαμονής τους προκειμένου αυτό να αποτελέσει κίνητρο προσέλκυσης νέων Επικουρικών Ιατρών στην Ξάνθη, προκειμένου να εργαστούν στο Νοσοκομείο μας.

Ήδη από το 2016 παρόμοια απόφαση έχει λάβει το Δημοτικό Συμβούλιο Δράμας (απόφαση 272/2016 – ΑΔΑ: Ψ6ΥΨΩ9Μ-ΣΝΔ).

Στα πρότυπα αυτής της απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δράμας αλλά και της Απόφασης με αρ. Υ10α/Γ.Π.οικ.60934/8-7-2014 του Υπουργείου Υγείας,  τις οποίες και σας επισυνάπτουμε,

Ε Ι Σ Η Γ Ο Υ Μ Α Σ Τ Ε

να εισαχθεί ως τακτικό θέμα της ημερήσιας διάταξης – για συζήτηση και ψήφιση – στο επόμενο Δημοτικό μας Συμβούλιο, το παρακάτω θέμα:

«Λήψη απόφασης για την παροχή κινήτρων υπέρ Επικουρικών Ιατρών στο Γενικό Νοσοκομείο Ξάνθης»

Ως εισήγηση του παραπάνω θέματος καταθέτουμε την πρόταση το Δημοτικό Συμβούλιο Ξάνθης να παρέχει ως κίνητρο κάλυψης προκηρυγμένων θέσεων Επικουρικών Ιατρών του Νοσοκομείου Ξάνθης αποζημίωση «Επιδότηση ενοικίου σε Επικουρικούς Ιατρούς» 300 ευρώ μηνιαίως για όλη τη διάρκεια της σύμβασης ή της θητείας τους, η οποία όμως δεν θα καταβάλλεται σε οποιαδήποτε περίπτωση υπηρεσιακής μεταβολής, όπως απόσπασης, μετακίνησης κ.λ.π.

Η παρούσα απόφαση μόλις ληφθεί από το Δημοτικό μας Συμβούλιο παρακαλούμε να κοινοποιηθεί άμεσα στη Διοίκηση του Γενικού Νοσοκομείου Ξάνθης, στη αρμόδια Υγειονομική Περιφέρεια, στο Υπουργείο Υγείας και σε κάθε πρόσφορο μέσο δικτύωσης που αφορά σε προκηρύξεις Επικουρικών Ιατρών.    

Το αίτημα αυτό υπογράφεται όπως ακολουθεί:

Δημοτική Παράταξη  «Ξάνθη για ΟΛΟΥΣ»

Σάββας Μελισσόπουλος

Σταυρακάρας Παναγιώτης

Παπαδάκης Θεοφάνης

Τσαρεκτσή Τζενάν

Τοπ Σινάν

Καλογερής Γιώργος

Τσαίρογλου Μάνια

 

Δημοτική Παράταξη «Πολίτες για την Ξάνθη»

Χατζηθεοδώρου Γιώργος

Παπαϊωάννου Βασιλική Ανδρονίκη

Ανταμπούφης Νίκος

 

Δημοτική Παράταξη «Νέα Ξάνθη»

Λύρατζης Πασχάλης

Παπά Σοφία

Καφετζής Κωνσταντίνος