Θέμα: Αδειοδότηση και πυροπροστασία θεάτρων, κινηματογράφων και χώρων παραστάσεων και ασφάλεια θεατών και εργαζομένων.

➡️ “… Ιδιαίτερη προσοχή και έμφαση θα πρέπει να δοθεί στην πυροπροστασία των παραπάνω χώρων. Επισημαίνεται σχετικά, ότι τόσο ο ν. 4229/2014 (Α’ 😎 όσο και οι διατάξεις της ΚΥΑ 16228/2017 (Β’ 1723), προβλέπουν την ύπαρξη πιστοποιητικού (ενεργητικής) πυροπροστασίας…”

(από την από 13/05/2022, επιστολή του υφυπουργού Πολιτισμού & Αθλητισμού)

➡️ Οι λέξεις “Αδειοδότηση” και “πιστοποιητικό (ενεργητικής) πυροπροστασίας”, είναι “άγνωστες λέξεις”… στο Δήμο Ξάνθης (βλ. ομάδα διοίκησης);;;

Αλοίμονό μας…