Ο Διοικητής και Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Πανεπιστημιακού
Γενικού Νοσοκομείου Αλεξανδρούπολης, Ευάγγελος Ρούφος, είναι στην ευχάριστη
θέση να ενημερώσει ότι το Σάββατο στις 2 Απριλίου και ώρα 9:30πμ θα διεξαχθεί
Σεμινάριο Ανανηπτών Βασικής Υποστήριξης της Ζωής και χρήσης Αυτόματου
Εξωτερικού Απινιδωτή, στις αίθουσες εκπαίδευσης του Π.Γ.Ν. Αλεξανδρούπολης.
Το σεμινάριο διοργανώνεται υπό την έγκριση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου
Αναζωογόνησης (European Resuscitation Council – ERC) και σε συνεργασία με το
Τμήμα Ελέγχου Ποιότητας, Έρευνας & Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης του Π.Γ.Ν.
Αλεξανδρούπολης.