Αναβάθμιση παιδικών χαρών στον δήμο Αβδήρων

Μπορεί οι παιδικές χαρές στον δήμο της Ξάνθης να βανδαλίζονται και να είναι παρατημένες στο έλεος του Θεού και οι περισσότερες κλειστές για τα παιδάκια, ο δήμος Αβδήρων σταθερά ασχολείτε με την αναβάθμιση των λιλιπούτιων δημοτών του.

 

Ένταξη του έργου ”Προμήθεια  και τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών στους οικισμούς Κάτω Λευκόπετρα, Παλαιό Κατράμιο, Ποταμιά, Πεζούλα, Αλκυόνη, Αυξέντιο, Βελοχώρι, Γκιώνα και Γρήγορο του Δήμου Αβδήρων” στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα του Πράσινου Ταμείου του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας, προϋπολογισμού 170.000 €

 

Ο Δήμος Αβδήρων κατάφερε, για τρίτη φορά, την ένταξη στο χρηματοδοτικό Πρόγραμμα του Πράσινου Ταμείου «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ», στον άξονα προτεραιότητας 1: «Αστική αναζωογόνηση», του έργου  ”Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών στους οικισμούς Κάτω Λευκόπετρα, Παλαιό Κατράμιο, Ποταμιά, Πεζούλα, Αλκυόνη, Αυξέντιο, Βελοχώρι, Γκιώνα και Γρήγορο του Δήμου Αβδήρων” συνολικού προϋπολογισμού 170.000€. Η χρηματοδότηση του ανωτέρω έργου είναι  68.000€ από το Πράσινο Ταμείο και το υπόλοιπο ποσό από ίδιους πόρους του Δήμου Αβδήρων.

O Δήμος μας θα προχωρήσει  στις απαραίτητες εργασίες διαμόρφωσης  εννιά παιδικών χαρών στους ανωτέρω οικισμούς του Δήμου και στην προμήθεια και  τοποθέτηση πιστοποιημένων οργάνων, με στόχο τη συνολική λειτουργική και αισθητική αναβάθμιση τους. Μετά  την ολοκλήρωση των εργασιών οι παιδικές χαρές θα προσαρμοστούν στη σχετική νομοθεσία και θα λάβουν πιστοποίηση καταλληλότητας λειτουργίας από  ανεξάρτητο φορέα ελέγχου.

Ο Δήμος Αβδήρων έχει ήδη ολοκληρώσει τις εργασίες διαμόρφωσης παιδικών χαρών σε  εικοσιτέσσερις οικισμούς του. Συνολικά ο Δήμος Αβδήρων μαζί με αυτές τις εννιά παιδικές χαρές που εντάχθηκαν, θα διαθέτει τριάντα τρεις πιστοποιημένες παιδικές χαρές.

234.3.2 ΑΠΟΦΑΣΗ-1 (1)