Πρόσκληση από την ΔΕΥΑΞ δια περιφοράς συνεδρίαση του ΔΣ

Γιατί ο πρόεδρος της ΔΕΥΑΞ Ι. Καμαρίδης επιλέγει την δια περιφοράς συνεδρίαση του ΔΣ;

Δεν θέλει τον διάλογο;

Δεν θέλει προτάσεις που θα κάνουν πιο εύκολο το έργο του;

Δεν πρέπει οι Ξανθιώτες να γνωρίζουν, τι, πώς, πού  και πόσα χρήματα τους διαχειρίζεται η ΔΕΥΑΞ και γενικότερα ο δήμος Ξάνθης;

Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΔΕΥΑΞ, (η xanthitimes.gr δεν έλαβε κανένα Δελτίο Τύπου της πρόσκλησης και δεν γνωρίζουμε αν αποστέλλονται στα υπόλοιπα φιλικά προς την διοίκηση μέσα ενημέρωσης), συνεδριάζει το Δ.Σ. της ΔΕΥΑΞ δια περιφοράς, κάτι που η αντιπολίτευση έχει στηλιτεύσει επανειλημμένα, ζητώντας να γίνεται δια ζώσης ή παλαιότερα διαδικτυακά.

Να σημειωθεί ότι το θέμα της ΔΕΥΑξ δεν έχει συζητηθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο, κάτι που αναμένεται εδώ και 2 χρόνια από την ανάληψη της διοίκησης από τον κ. Ιπποκράτη Καμαρίδη.

Επίσης πρέπει να σημειωθεί ότι η κοινή υπουργική απόφαση προβλέπει δια ζώσης συνεδρίαση.

Δεν γνωρίζουμε τους λόγους που ο πρόεδρος επιβάλλει την δια περιφοράς συνεδρίαση, ενώ από όσο γνωρίζουμε, ο Ι. Καμαρίδης είναι ή ήταν πριν την ανάληψη των καθηκόντων του υπέρ ενός γόνιμου διαλόγου. Τι άλλαξε και ο πρόεδρος επιλέγει την δια περιφοράς συνεδρίαση όπου ως γνωστόν αποκλείει κάθε διάλογο μεταξύ των μελών καθώς και προτάσεων;

Αναλυτικά τα θέματα της δια Περιφοράς συνεδρίασης με ώρα έναρξης  09:00 και ώρα λήξης 12:00 του Διοικητικού Συμβουλίου, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Με ανακοίνωση της η ΔΕΥΑΞ

  1. Έγκριση προμήθειας, μελέτης και τευχών δημοπράτησης για τον ανοικτό διαγωνισμό «Προμήθεια υλικών ύδρευσης, αποχέτευσης και υδρομέτρων έτους 2021-2022».
  2. Έγκριση ορισμού Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης για το διαγωνισμό «Προμήθεια υλικών ύδρευσης, αποχέτευσης και υδρομέτρων έτους 2021-2022».
  3. Έγκριση 2ου Πρακτικού της Επιτροπής  Διαγωνισμού και Αξιολόγησης για την «Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού έτους 2021-2022» και έγκριση κατακύρωσης.
  4. Έγκριση 2ου Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού, αποσφράγισης, αξιολόγησης οικονομικών προσφορών και έκδοσης συνολικής βαθμολογίας για το έργο «ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΝΕΡΟΥ ΔΕΥΑ ΞΑΝΘΗΣ», με κωδικό ΟΠΣ 5035321 και συστηματικό αριθμό ΕΣΗΔΗΣ Α/Α 93864».
  5. Έγκριση 2ου Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης του Διαγωνισμού «Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού του έργου WRESTLE – Joint Water Resources management System for Long-term Efficiency», του Προγράμματος Συνεργασίας «INTERRREG V-A Ελλάδα – Βουλγαρία 2014-2020».
  6. Έγκριση Πρόσκλησης Ενδιαφέροντος για την «Προμήθεια βαριών υλικών ύδρευσης έτους 2021-2022».

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Της Δ.Ε.Υ.Α. Ξάνθης

Καμαρίδης Ιπποκράτης

ΤΙ ΛΕΕΙ Η ΝΕΑ (Με αριθ 54) ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΤΟΥ ΥΠΕΣ

Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού (54η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ)

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Συνεδριάσεις συλλογικών οργάνων με φυσική παρουσία χωρίς τον περιορισμό ατόμων του προηγούμενου σημείου αποκλειστικά για πλήρως εμβολιασμένους σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 10 και νοσήσαντες το τελευταίο εξάμηνο σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 10 τηρουμένων των υγειονομικών μέτρων [απόσταση ενάμισι (1,5) μέτρου μεταξύ των παρευρισκομένων, αναλογία του ενός (1) ατόμου ανά πέντε (5) τ.μ., χρήση μάσκας και αντισηπτικού