Σύμφωνα με τόν φαρμακευτικό σύλλογο Ξάνθης παρακάτω παρατίθεται ο χρόνος παραλαβής των self test  σημειώνοντας  ότι η πλατφόρμα κλείνει το Σάββατο το απόγευμα.