Μέσα από δύο προγράμματα του ΟΑΕΔ μπορούν να επωφεληθούν συνολικά 5.900 άνεργοι.

Πρόκειται για τα εξής:

  • Το βελτιωμένο πρόγραμμα δεύτερης επιχειρηματικής ευκαιρίας για 3.000 ανέργους, του ΟΑΕΔ με έμφαση στην ψηφιακή οικονομία και στις γυναίκες.
  • «Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρηματικών πρωτοβουλιών απασχόλησης νέων ελεύθερων επαγγελματιών ηλικίας 18 έως 29 ετών με έμφαση στις γυναίκες».

Αναλυτικά

Το βελτιωμένο πρόγραμμα δεύτερης επιχειρηματικής ευκαιρίας για 3.000 ανέργους, του ΟΑΕΔ με έμφαση στην ψηφιακή οικονομία και στις γυναίκες, βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη.

Σκοπός του προγράμματος είναι να δοθεί μια δεύτερη ευκαιρία σε όσους διέκοψαν την επιχειρηματική τους δραστηριότητα εντός του διαστήματος Ιανουαρίου 2012 έως 31 Οκτωβρίου 2020 να δημιουργήσουν μια νέα επιχείρηση και να επανενταχτούν στην αγορά εργασίας.

Δικαιούχοι είναι εγγεγραμμένοι άνεργοι που πληρούν όλες τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

  • έχουν διακόψει την επιχειρηματική δραστηριότητα από 1/1/2012 έως 31/10/2020 (αντί για 1/1/2012-6/8/2018 που ίσχυε)
  • δεν έχουν μεταβιβάσει την επιχείρησή τους ή το μερίδιό τους σε επιχείρηση η οποία ανήκε σε συζύγους ή πρόσωπα α’ ή β’ βαθμού συγγένειας
  • δεν έχουν ασκήσει οποιαδήποτε επαγγελματική/επιχειρηματική δραστηριότητα από 1/11/2020 έως τη δημοσίευση της Υπουργικής Απόφασης και
  • έχουν καταβάλει στον Ειδικό Λογαριασμό Ανεργίας τη μηνιαία εισφορά ύψους 10 ευρώ για τουλάχιστον ένα έτος ή να την έχουν ρυθμίσει και να είναι ενήμεροι με τους όρους της ρύθμισης.

Δείτε περισσότερες πληροφορίες ΕΔΩ

«Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρηματικών πρωτοβουλιών απασχόλησης νέων ελεύθερων επαγγελματιών ηλικίας 18 έως 29 ετών με έμφαση στις γυναίκες».

Το προσεχές διάστημα πρόκειται να ξεκινήσει η υποβολή των αιτήσεων για το νέο πρόγραμμα. Συγκεκριμένα, οι αιτήσεις ξεκινούν 10 Μαΐου 2021 και ώρα 13:00 και θα ολοκληρωθούν την Πέμπτη 10 Ιουνίου 2021 και ώρα 15:00.

Ο στόχος της δράσης, διάρκειας 12 μηνών, είναι η προώθηση στην αυτοαπασχόληση 2.900 νέων ανέργων μέσω της δημιουργίας βιώσιμων επιχειρήσεων, με έμφαση στις γυναίκες, καθώς 60% των δικαιούχων θα είναι άνεργες γυναίκες.

Δικαιούχοι της δράσης είναι οι εγγεγραμμένοι άνεργοι στο μητρώο του ΟΑΕΔ, που βρίσκονται εκτός εκπαίδευσης, απασχόλησης ή κατάρτισης, οι οποίοι υποβάλλουν αίτηση χρηματοδότησης, στην οποία περιλαμβάνεται πρόταση επιχειρηματικού σχεδίου.

Δείτε περισσότερες πληροφορίες ΕΔΩ

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε τον ιστότοπο www.oaed.gr

Διαβάστε επίσης: