Απαλλαγή από την καταβολή των δημοτικών τελών θα έχουν όσοι έχουν πληγεί από τον κορονοϊό οικονομικά και κοινωνικά.

Συγκεκριμένα ο Δήμος Αλεξανδρούπολης ενημερώνει τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται εντός των διοικητικών ορίων του, ότι προκειμένου να υλοποιηθεί η υπ’αριθμ. 75/2020 Α.Δ.Σ. «Λήψη μέτρων ανακούφισης για τις τοπικές επιχειρήσεις και τους δημότες που πλήττονται από την οικονομική και την κοινωνική κρίση που επέφερε ο κορονοϊός και τα απαραίτητα κυβερνητικά μέτρα, σύμφωνα με την υπ’ αριθμόν 68/20-03-2020 Π.Ν.Π., άρθρο 37 παράγραφος 8», οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν σχετική αίτηση μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας https://dt.govapp.gr (για την είσοδο στην πλατφόρμα απαιτούνται κωδικοί TaxisNet).

Διευκρινίσεις:

  1. Εκτός από το Ε3 έτους 2019 ή το Μ2/Μ3 για νεοϊδρυθείσες επιχειρήσεις και τον τελευταίο λογαριασμό ηλεκτρικής ενέργειας που ορίζονται στο πεδίο «Λοιπά αρχεία» θα πρέπει να επισυναφθεί
    απαραίτητα συμπληρωμένη η Υπεύθυνη Δήλωση με ένα κλικ (link με έντυπο υπ. δήλωσης)
  2. Η αίτηση θα αφορά σε όλα τα διαστήματα διακοπής λειτουργίας των επιχειρήσεων για το έτος 2020
  3. Λήξη προθεσμίας υποβολής δηλώσεων: 31.05.2021

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να τηλεφωνήσετε στο 2551064151 & 2551064152 αλλά και να στείλετε E-mail: adeies109@alexpolis.gr.