Σύμφωνα με ανακοίνωση που λάβαμε από την διοίκηση του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Αλεξανδρούπολης λειτουργεί η Πανεπιστημιακή Κλινική Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας

Η Διοίκηση του Π.Γ.Ν. Αλεξανδρούπολης στο πλαίσιο της αναβάθμισης της
ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας και με σκοπό τη βελτίωση της
περίθαλψης των πασχόντων από ογκολογικά νοσήματα, αποφάσισε την έναρξη της
ολοήμερης λειτουργίας της Πανεπιστημιακής Κλινικής Ακτινοθεραπευτικής
Ογκολογίας στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης, από τη
Δευτέρα 22-03-2021.
Η ολοήμερη λειτουργία της Πανεπιστημιακής Κλινικής Ακτινοθεραπευτικής
Ογκολογίας θα αυξήσει σημαντικά τον αριθμό των ημερησίως διενεργούμενων
θεραπευτικών πράξεων και θα συμβάλει καθοριστικά στην εύρυθμη διαχείριση των
προγραμματισμένων ακτινοθεραπειών, ελαχιστοποιώντας το χρονικό διάστημα
αναμονής για τους ογκολογικούς ασθενείς.