Δουλειά για τις επιχειρήσεις της περιοχής για την υποστήριξη ομάδας του Στρατού των ΗΠΑ

 ΟΙ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΟΥΝ ΜΕ ΤΟ ΕΒΕ ΞΑΝΘΗΣ

 

Μία συμβαλλόμενη ομάδα του Στρατού των ΗΠΑ θα επισκεφθεί την Ελλάδα και θα πραγματοποιήσει εκδηλώσεις «Vendor Outreach» στις 12 & 13 Απριλίου στο Βόλο και στις 15 & 16 Απριλίου στην Αλεξανδρούπολη. Αυτό θα γίνει με σκοπό να συμπεριληφθούν περισσότεροι Έλληνες προμηθευτές στα συμβόλαια των ΗΠΑ. Κατά τη διάρκεια αυτών των εκδηλώσεων η συμβαλλόμενη ομάδα θα παρέχει οδηγίες στους υποψήφιους προμηθευτές σχετικά με τον τρόπο εγγραφής και χρήσης συστημάτων των ΗΠΑ, τον τρόπο ανταγωνισμού με τις συμβάσεις και τον τρόπο τιμολόγησης της εργασίας τους.

Οι κλάδοι για τους οποίους ενδιαφέρονται να συνάψουν συμβόλαια είναι οι εξής:

 • Οριζόντια κατασκευή: δρόμος, σκυρόδεμα, χαλίκι
 • Κάθετη κατασκευή: κατασκευές, κτίρια
 • Μεγάλη ρύθμιση σκηνής σε στυλ φεστιβάλ
 • Πλυντήριο για χύμα ρούχα
 • Επικοινωνίες (WiFi / Internet, κινητά τηλέφωνα
 • Ηλεκτρικές εργασίες
 • Υδραυλικά και συστήματα HVAC
 • Χημικές τουαλέτες και σταθμοί πλυσίματος χεριών
 • Ναυτιλία / Μεταφορές / Λεωφορεία
 • Εξοπλισμός χειρισμού υλικών (ανυψωτικά μηχανήματα, γερανοί κλπ.)
 • Παραγωγή ισχύος (γεννήτριες)
 • Τροφοδοσία
 • Υποστήριξη καυσίμων (ντίζελ και αμόλυβδη βενζίνη)
 • Υποστήριξη μηχανικής συντήρησης
 • Γενικοί Εργάτες
 • Προμηθευτές που μπορούν να χρησιμεύσουν ως κύριος προμηθευτής με πολλούς δευτερεύοντες προμηθευτές για την εκτέλεση ποικίλων εργασιών βάσει ενός συμβολαίου

 

Παρακαλούνται οι επιχειρήσεις που ενδιαφέρονται να συμμετέχουν στις εκδηλώσεις αναζήτησης συνεργασιών στις 15-16/4/2021 στην Αλεξανδρούπολη (ενδεχομένως να προγραμματιστούν και εκδηλώσεις στην Ξάνθη), να επικοινωνήσουν με το Επιμελητήριο Ξάνθης, κα Σιαμίδου Δέσποινα, τηλ 2541022533 (εσωτ.3).