ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ  ΠΡΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 24ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2021

 

ΕΡΩΤΗΜΑ: 13 ΜΕΤΡΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ  ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ

Κύριε Δήμαρχε

Στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που έγινε στις 26 Αυγούστου 2020 συζητήθηκαν, με 4 μήνες καθυστέρηση, τα 13 μέτρα στήριξης των επαγγελματιών που εισήχθησαν προς συζήτηση από 4 παρατάξεις της αντιπολίτευσης.

Στην αναφερόμενη συνεδρίαση υπερψηφίστηκαν και τα 13 θέματα, ενώ όλα ΚΑΤΑΨΗΦΙΣΤΗΚΑΝ από τους δημοτικούς συμβούλους της δημοτικής αρχής.

Στη συνέχεια, στις 25/9/2020 ο αντιδήμαρχος κ. Φανουράκης προσέφυγε στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση ΑΜΘ προκειμένου να ακυρωθούν οι 10 από τις 13 αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου.

Στις 25/11/2020 η Αποκεντρωμένη Διοίκηση ΑΜΘ έκανε δεκτές τις προσφυγές του κ. Φανουράκη και απέρριψε τις 9 από τις 10 αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου.

Ε Ρ Ω Τ Α Σ Τ Ε:

  1. Ποιες ενέργειες έχουν γίνει και εάν έχει εφαρμοστεί η απόφαση 107/11-9-2020 του Δημοτικού Συμβουλίου που προβλέπει «Απαλλαγή των επιχειρήσεων από τα ενιαία ανταποδοτικά τέλη καθαριότητας και φωτισμού για όσο διάστημα θα είναι κλειστές ή για όσο διάστημα με τις κρατικές αποφάσεις μειώνεται το εύρος της δραστηριότητάς τους» (Θέμα 1ο του Δ.Σ. της 26ης Αυγούστου 2020)
  2. Ποιες ενέργειες έχουν γίνει και εάν έχει εφαρμοστεί η απόφαση 108/11-9-2020 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου που προβλέπει «Απαλλαγή των επιχειρήσεων από τα τέλη κοινόχρηστων χώρων (και για τα τραπεζοκαθίσματα), σύμφωνα με το άρθρο 13 του από 24-9-1958 β.δ. (Α΄ 171) για το χρονικό διάστημα που ισχύουν οι περιορισμοί. (Θέμα 2ο του Δ.Σ. της 26ης Αυγούστου 2020)
  3. Επειδή ήδη το έχουμε προτείνει στο ΔΣ της ΔΕΥΑΞ και δεν έχουμε λάβει καμία απάντηση, ερωτάστε εάν τα μέλη της δημοτικής σας παράταξης που συμμετέχουν στο ΔΣ της ΔΕΥΑΞ και έχουν την πλειοψηφία προτίθενται να προτείνουν τη μείωση των λογαριασμών ύδρευσης των επιχειρήσεων για όσο διάστημα βρίσκονται σε αναστολή λειτουργίας λόγω της πανδημίας;

 

Δημοτική Παράταξη ‘’Ξάνθη για ΟΛΟΥΣ’’

Μελισσόπουλος Σάββας

Σταυρακάρας Παναγιώτης

Χουσεϊνογλου Τιμούρ

Παπαδάκης Θεοφάνης

Τσαρεκτσή Τζενάν

Τοπ Σινάν

Χαριτωνίδου Ειρήνη

Καλογερής Γεώργιος