ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ

Ευχαριστούμε τον Αντιδήμαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών Ζερενίδη Γιάννη, καθώς και τον υποδιοικητή της Τροχαίας Ξάνθης Αστυνόμο Α΄ Γιάννη Καραμανλή, για την συνδρομή και την στήριξη τους προκειμένου να τοποθετηθούν η βαρέως τύπου εκτυπωτική μηχανή και τα παρελκόμενα της, στον χώρο του τυπογραφείου. Τους ευχαριστούμε