Αλαλούμ με τις καταβολές των ενισχύσεων λόγω της πανδημίας στους παραγωγούς που δραστηριοποιούνται στις λαϊκές.

Σύμφωνα με ερώτηση που υπέβαλε η Ελληνική Λύση με αφορμή τα παράπονα που διατυπώθηκαν από τους παραγωγούς που δραστηριοποιούνται στις λαϊκές αγορές, αναδεικνύεται ότι αυτοί που έπρεπε να πάρουν σαν ενίσχυση λόγω κωρονοιού 1500 ευρώ πήραν μόνο 500 και αυτοί που έπρεπε να πάρουν 500, δεν πήραν φράγκο.

Οι παραγωγοί επιμένουν ότι πρόκειται περί λάθους του κράτους και μέσω της ερώτησης της Ελληνικής Λύσης προς τους συναρμόδιους υπουργούς ζητούν να λυθεί το πρόβλημα για να μην είναι οι αγρότες αυτοί που πάντοτε είναι αδικημένοι.

«Προβλήματα στην καταβολή της ενίσχυσης που δόθηκε λόγω της πανδημίας καταγγέλλουν οι παραγωγοί λαϊκών αγορών»

Κύριοι, κύριοι Υπουργοί,

Σύμφωνα με ενημέρωση παραγωγών λαϊκών αγορών Κεντρικής Μακεδονίας, καθώς και σύμφωνα με υπόμνημα της «Ομοσπονδίας Συλλογών παραγωγών λαϊκών αγορών Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας, Θεσσαλίας και Θράκης», το οποίο αναρτήθηκε σε αγροτικής θεματολογίας ιστότοπο, στις 9 Δεκεμβρίου 2020 (https://www.agrotypos.gr/metapoiisi/emporio-typopoiisi/echasan-tin- koronoenischysi-polloi-paragogoi-laikon-agoron-vouliazei),                       προβλήματα καταγγέλλουν οι παραγωγοί λαϊκών αγορών στην καταβολή της ενίσχυσης, που δόθηκε λόγω της πανδημίας, κατά τη διάρκεια του πρώτου καθολικού κλεισίματος,.

Συγκεκριμένα, πολλοί παραγωγοί, των οποίων οι γεωργικές εκμεταλλεύσεις βρίσκονται σε μια Περιφέρεια και δραστηριοποιούνται σε άλλη Περιφέρεια, αντί να λάβουν το ποσό των 1.500 ευρώ – όπως ορίζει η σχετική ΚΥΑ – έλαβαν το ποσό των 500 ευρώ, ενώ την ίδια στιγμή άλλοι, που θα έπρεπε να λάβουν το ποσό των 500 ευρώ, δεν πήραν τίποτα. Αυτό οφείλεται σε σωρεία λαθών στη διαχείριση των δικαιούχων παραγωγών, καθώς, φαίνεται ότι προέκυψε σύγχυση σχετικά με τις Περιφέρειες όπου εδρεύουν οι εν λόγω και με τις Περιφέρειες όπου δραστηριοποιούνται επαγγελματικά. Επιπρόσθετα, λόγω των μέτρων διαφύλαξης της Δημόσιας Υγείας, παραγωγοί πωλητές εργάζονται κατά το ήμισυ, όλο το χρονικό διάστημα ισχύος των παραπάνω περιοριστικών μέτρων. Συνεπώς, θα πρέπει να συμπεριληφθούν όλοι ανεξαιρέτως οι παραγωγοί πωλητές στα μέτρα στήριξης – ενίσχυσης της Κυβέρνησης, όχι με παραμέτρους αλλά με ένα ενιαίο ποσό ενίσχυσης σε όλο τον κλάδο.

Με δεδομένα όλα τα παραπάνω,

 

 Ερωτώνται οι κ. κ. Υπουργοί:

 

  1. Προτίθεσθε να επανεξετάσετε το ζήτημα του λάθους, που προέκυψε, όσον αφορά στις καταβολές της οικονομικής ενίσχυσης, το οποίο προέρχεται ίσως από εσφαλμένα στοιχεία και να γίνουν οι απαραίτητες διασταυρώσεις, προκειμένου, δικαίως να αποδοθούν τα ποσά της οικονομικής στήριξης του πρώτου καθολικού κλεισίματος στους παραγωγούς-πωλητές λαϊκών αγορών, καθώς, επίσης, να δοθεί οικονομική ενίσχυση σε όλους τους νόμιμους πωλητές λαϊκών αγορών, άνευ παραμέτρων;
  2. Διατίθεσθε να αποδώσετε στους δικαιούχους παραγωγούς λαϊκών αγορών, ως οικονομική ενίσχυση, τα ποσά που αναλογούν στις ζημιές που υπέστησαν, ως απόρροια του πρώτου καθολικού κλεισίματος, κατά το οποίο χρονικό διάστημα, πολλοί Δήμαρχοι, με δική τους απόφαση, διέκοπταν την λειτουργία των λαϊκών αγορών;

 

ΤΙ ΑΠΑΝΤΟΥΝ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

Ότι όλα έγιναν καλώς καμωμένα.

Όλη η απάντηση του Υπουργού Σπήλιου Λιβανού.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
Αχαρνών 2, 10432 Αθήνα, Τηλ. 210-2124331, Fax: 210-2124524

Αθήνα,              20-01-2021

Αριθμ. Πρωτ.: 1562/357070

Προς:

Βουλή των Ελλήνων

Δ/νση Κοιν/κού Ελέγχου

Τμήμα Ερωτήσεων και ΑΚΕ

ΘΕΜΑ:       « Καταβολή ενίσχυσης σε παραγωγούς πωλητές λαϊκών αγορών »

ΣΧΕΤ:        Η Ερώτηση 2804/17-12-2020

Απαντώντας στην παραπάνω Ερώτηση που κατέθεσαν οι Βουλευτές κ.κ. Κ. Βελόπουλος, Α. Αβδελάς και Κ. Χήτας, για τα θέματα της αρμοδιότητάς μας, σας πληροφορούμε τα εξής:

Ως προς τη στήριξη στους παραγωγούς πωλητές λαϊκών αγορών, σημειώνεται πως ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε., ως θεσμικά υπεύθυνος για τον έλεγχο υλοποίησης των δεσμεύσεων σύμφωνα με τις απαιτήσεις που ορίζονται στο πλαίσιο των Κανονισμών της ΕΕ και των Υπουργικών Αποφάσεων και Εγκυκλίων/οδηγιών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΥΠΑΑΤ), ολοκλήρωσε, στις 30.11.2020, την καταβολή στους λογαριασμούς 7.966 δικαιούχων άμεσης επιχορήγησης ύψους 7.175.600€, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην υπ’ αριθ. 114/221330/7-8-2020 ΚΥΑ (Β’ 3343) με θέμα «Χορήγηση κρατικών οικονομικών ενισχύσεων στους παραγωγούς πωλητές λαϊκών αγορών της χώρας και λεπτομέρειες εφαρμογής Προσωρινού Πλαισίου με βάση την Ανακοίνωση της Επιτροπής της 19/03/2020 C(2020)1863 final (Προσωρινό Πλαίσιο)». Επιπλέον, στις 21.12.2020 καταβλήθηκε πρόσθετο ποσό άμεσης επιχορήγησης ύψους 1.530.200,00€, σε 1.673 δικαιούχους.

Οι πληρωμές πραγματοποιήθηκαν βάσει των αποτελεσμάτων των διασταυρωτικών ελέγχων που διενεργήθηκαν μεταξύ των δηλωθέντων στοιχείων των παραγωγών και των στοιχείων βάσεων δεδομένων που απέστειλαν στον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. οι αρμόδιες υπηρεσίες του ΥΠΑΑΤ.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

Ψηφιακά υπογεγραμμένο από SPYRIDON PANAGIOTIS LIVANOS

Ημερομηνία: 2021.01.20 16:13:55 EET

ΣΠΗΛΙΟΣ ΛΙΒΑΝΟΣ