Ο Τράμπ οδηγείται από την βουλή στην καθαίρεση όπως … Ελλάδα;

Γράφει ο Αλέξανδρος Παυλικιάνος

Τελικά οι Έλληνες πολίτες, τι ακριβώς δεν καταλαβαίνουμε στην Ελλάδα;

Επειδή ο Τράμπ ξεσήκωσε πέντε παλαβούς και μπήκαν στην Βουλή, αποφάσισαν βουλευτές και του δικού κόμματος, να τον στείλουν από εκεί που ήρθε.

Το σύνταγμά τους προβλέπει ότι αν ο πρόεδρος προδώσει τον λαό, τότε ο λαός δια των αντιπροσώπων του, βάσει του Αμερικανικού Συντάγματος, τον καθαιρεί.

Ο Ελληνικός Λαός από ιδρύσεως κράτους, προδόθηκε δεκάδες για να μην πω εκατοντάδες φορές από τις πολιτικές ηγεσίες και οι Πρωθυπουργοί αντί να καθαιρούνται ξαναψηφίζονται.

Πώς στην ευχή οι Αμερικάνοι καταφέρνουν και εκλέγουν προέδρους που με βάσει το σύνταγμα μπορούν να τους καθαιρέσουν γιατί λειτούργησαν σε βάρος του λαού και της δημοκρατίας;

Τι ακριβώς πρέπει να κάνει ο Ελληνικός Λαός για να μπορεί τους προδότες κυβερνήτες να τους αποπέμπει;

Ποιο κόμμα πρέπει να ψηφίσει που να βάζει ποιο μπροστά από όλα τα συμφέροντα της Ελλάδος;

Ποιόν πρέπει να ψηφίσει για να κάνει εκείνες τις απαραίτητες παρεμβάσεις στο σύνταγμα που να διασφαλίζει την δημοκρατία και την χρηστή διοίκηση προς όφελος των πολιτών;