Η ερώτηση προς την κυβέρνηση και οι περιβαλλοντικές ανησυχίες της κ. Γκαρά για τα μεταλλεία της Κίρκης

 

Εγκαλεί την κυβέρνηση η βουλευτής Έβρου του ΣΥΡΙΖΑ κα Γκαρά γιατί λέει ότι παρόλο που τα μεταλλεία της Κίρκης περιήλθαν στο δημόσιο, αυτό δεν προχώρησε στην περιβαλλοντική του αποκατάσταση.

Ζητά από την κυβέρνηση την άμεση αποκατάσταση της ρυπογόνος εστίας της περιοχής η οποία όπως αναφέρει στην ανακοίνωσή της μολύνει και τον υδροφόρο ορίζοντα.

Θα περιμέναμε από την κυρία Γκαρά να ελέγξει την κυβέρνηση γιατί δεν αξιοποιείται το εν λόγο μεταλλείο με όλους τους προβλεπόμενους κανόνες ασφαλείας και γιατί υπάρχουν χαμένες θέσεις εργασίας σε έναν Έβρο που στην κυριολεξία, το επιχειρεί έχει πέσει σε διαρκή χειμερία νάρκη.

 

Τα μεταλλεία της Κίρκης στον Έβρο παραμένουν ανενεργά από το 1999 και αποτελούν σοβαρή εστία ρύπανσης και περιβαλλοντικής υποβάθμισης της ευρύτερης περιοχής, καθώς επικίνδυνα απόβλητα παραμένουν μέχρι και σήμερα εκτεθειμένα από τη λειτουργία της εξόρυξης και της επεξεργασίας. Για το λόγο αυτό εξάλλου από το 2016 έχει απαγορευτεί η χρήση επιφανειακού και υπόγειου ύδατος σε απόσταση 100 μέτρων εκατέρωθεν της κοίτης των ρεμάτων Κιρκάλων και Ειρήνης, καθώς και η κατασκευή γεωτρήσεων και ορυγμάτων και εν γένει η χρήση των υπογείων υδάτων (ΣΥΓΑΠΕΖ 317/27.04.2016).

 

Το Δημόσιο έχει παραλάβει το δημόσιο μεταλλείο Κίρκης καθώς και τα απόβλητα που βρίσκονταν σε αυτό (εξορυκτικά απόβλητα επιβαρυμένα με βαρέα μέταλλα, ανοικτό όρυγμα, λεκάνες τελμάτων, σωροί μεταλλεύματος και συμπυκνωμάτων) στις 17.12.2004 σε εκτέλεση της σχετικής απόφασης του Υπουργείου Ανάπτυξης, αλλά δεν είχε προχωρήσει σε καμία αποκατάσταση και προστασία του περιβάλλοντος.

 

Λαμβάνοντας υπόψη τη μείζονα περιβαλλοντική ζημία της περιοχής που έχουν διαπιστώσει οι αρμόδιες υπηρεσίες, η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ είχε δεσμευτεί το 2017 για την αποκατάσταση του χώρου των επικίνδυνων αποβλήτων και μάλιστα προέβλεψε χρηματοδότηση από το ΥΜΕΠΕΡΑΑ ύψους 5 εκατομμυρίων ευρώ για αυτόν τον σκοπό. Μάλιστα, τον Απρίλιο του 2019 υπεγράφη Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΑΔΑ: ΩΡΩ54653Π8-3ΔΑ) που όρισε ως φορείς υλοποίησης του έργου την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας – Θράκης, το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Τεχνικό Σύμβουλο την Ελληνική Αρχή Γεωλογικών και Μεταλλευτικών  Ερευνών (ΕΑΓΜΕ).

 

Ιδιαίτερα με την ανωτέρω ΚΥΑ προβλέπονταν επακριβώς οι δράσεις που θα πρέπει να υλοποιηθούν και οι οποίες περιλάμβαναν προπαρασκευαστικές ενέργειες, μελέτες, σύνταξη τευχών δημοπράτησης, προκήρυξη και σύμβαση για την εκτέλεση των έργων αποκατάστασης καθώς και τον σχεδιασμό και την εγκατάσταση δικτύου παρακολούθησης ποιότητας επιφανειακών και υπόγειων υδάτων της περιοχής. Στην ίδια ΚΥΑ διατυπώθηκε και η τεχνική μέθοδος της αποκατάστασης καθώς και το χρονοδιάγραμμα των μελετών και του έργου, ενώ είχε διατυπωθεί πρόταση του ΙΓΜΕ, και ήδη ΕΑΓΜΕ (σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4602/2019) για την επικαιροποίηση των μελετών εξυγίανσης-απορρύπανσης λεκανών τελμάτων περιοχής εργοστασίου εμπλουτισμού του δημοσίου μεταλλείου της Κίρκης.

 

Και ενώ η πρώτη πρόσκληση για ένταξη του έργου για χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ/ΥΜΕΠΕΡΑΑ εκδόθηκε  στις 12.09.2019., έκτοτε η κυβέρνηση της ΝΔ επέλεξε να κινηθεί με πρωτοφανή προχειρότητα και έλλειψη ιεράρχησης των προτεραιοτήτων για την προστασία του περιβάλλοντος και της τοπικής κοινωνίας της Θράκης, με αποτέλεσμα η τελική πρόταση που κατατέθηκε για το έργο να απορριφθεί από το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων.

 

Υπενθυμίζεται πως η περιοχή του ανενεργού μεταλλείου Κίρκης βρίσκεται εξ ολοκλήρου εντός περιοχής του εθνικού καταλόγου του Ευρωπαϊκού Οικολογικού Δικτύου ΝΑΤURΑ 2000 και συγκεκριμένα εντός της Ζώνης Ειδικής Προστασίας για την ορνιθοπανίδα (ΖΕΠ), με την επωνυμία «Νότιο Δασικό Σύμπλεγμα Έβρου».

 

Η κυβέρνηση Μητσοτάκη και ο Υπουργός Περιβάλλοντος, κ. Χατζηδάκης, είναι υπόλογοι απέναντι στην τοπική κοινωνία του Έβρου διότι όχι μόνο αποφάσισαν να διαιωνίσουν την τοξική ρύπανση που δεκαετίες τώρα παραμένει στα εγκαταλειμμένα μεταλλεία της Κίρκης, αλλά και διότι άφησαν να ναυαγήσει – 18 μήνες τώρα –  η πρώτη πρωτοβουλία αποκατάστασης χώρου επικίνδυνων αποβλήτων στην Ελλάδα.

 

Η πρώτη επιλογή της κυβέρνησης Μητσοτάκη, μόλις ανέλαβε τη διακυβέρνηση της χώρας, ήταν η κατάργηση της Ειδικής Γραμματείας Σώματος Επιθεωρητών και Ελεγκτών ΥΠΕΝ, που είχε και την ευθύνη παρακολούθησης και συντονισμού της αποκατάστασης. Η υποτίμηση δε του θέματος των μεταλλείων της Κίρκης αποδεικνύεται και από το ότι δεν αναλήφθηκε καμία πρωτοβουλία για την επίλυση πιθανών προβλημάτων όπως και καμία πρωτοβουλία συνεργασίας ή ενημέρωσης προς τους τοπικούς και περιφερειακούς φορείς του Έβρου, εδώ και 18 μήνες, για το θέμα της αποκατάστασης των μεταλλείων της Κίρκης.

 

Η απόρριψη της αποκατάστασης των μεταλλείων της Κίρκης επιτρέπει την διαιώνιση της ρύπανσης με τοξικά επικίνδυνα απόβλητα της ευρύτερης περιοχής, με σοβαρές αναντίστρεπτες επιπτώσεις σε έδαφος, νερό και οικοσύστημα, ενώ αποτελεί και αναπτυξιακό πλήγμα για τον Έβρο, εφόσον χάνεται ένα έργο 5 (πέντε) εκατομμυρίων ευρώ, το οποίο θα είχε σοβαρό θετικό πολλαπλασιαστικό αποτύπωμα στην ευρύτερη περιοχή της Αλεξανδρούπολης, στην τοπική οικονομία αλλά και σε θέσεις εργασίας.

 

Επειδή η κυβέρνηση της ΝΔ έχει ήδη προκαλέσει καίριο πλήγμα στον Έβρο με την κατάργηση των διοικήσεων των Φορέων του δικτύου Natura 2000 του Δέλτα του Έβρου, της Δαδιάς και της Σαμοθράκης, καθώς τις μεταφέρει αδικαιολόγητα στην Αθήνα

 

Επειδή το τελευταίο διάστημα γίναμε μάρτυρες «κρυφής» νομοθέτησης από μεριάς κυβέρνησης που ουσιαστικά ανοίγει τον δρόμο στους χρυσοθήρες να επεκτείνουν τις εξορυκτικές τους δραστηριότητες και στη Θράκη και τον Έβρο

 

Επειδή η ακύρωση της δρομολογημένης αποκατάστασης των μεταλλείων της Κίρκης αποτελεί μία ακόμη κυβερνητική ενέργεια συνειδητής υποβάθμισης του ακριτικού Έβρου και των ανθρώπων του και ως τέτοια δεν μπορεί να γίνει ανεκτή

 

Ερωτάται ο αρμόδιος Υπουργός:

 

  • Γιατί η κυβέρνηση της ΝΔ επέτρεψε να οδηγηθεί στην παρακμή και τελικά να απορριφθεί ένα μείζονος σημασίας περιβαλλοντικό έργο για τον Έβρο, όπως αυτό της αποκατάστασης των μεταλλείων Κίρκης;

 

  • Σε ποιες ενέργειες θα προχωρήσει άμεσα ο κ. Χατζηδάκης ώστε να μην χαθεί οριστικά ένα ακόμη δρομολογημένο από τη κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ έργο, με ισχυρό περιβαλλοντικό και αναπτυξιακό αποτύπωμα συνολικά για τον Έβρο και τη Θράκη;

 

  • Πως σκοπεύει να εξασφαλίσει τελικά την αποκατάσταση των μεταλλείων της Κίρκης, εφόσον το Δημόσιο τα έχει παραλάβει και έχει διαπιστωθεί η κρίσιμη περιβαλλοντική ζημία, η οποία εξελίσσεται συνεχώς στην περιοχή;

 

 

Οι ερωτώντες Βουλευτές

Γκαρά Αναστασία

Φάμελλος Σωκράτης