Ευχαριστίες δήμου Τοπείρου

Ο Δήμος Τοπείρου ευχαριστεί θερμά τον Πρόεδρο του Αλιευτικού Συνεταιρισμού Βιστωνίδας  «Ο Άγιος Νικόλαος» κ. Γκίλη Γεώργιο και τους 40 Εταίρους για την δωρεάν διάθεση αλιευμάτων σε ευπαθείς ομάδες του Δήμου μας, καθώς και τον Πρόεδρο του Επιμελητηρίου Ν. Ξάνθης κ. Μωραίτη Στυλιανό για την σημαντική  συμβολή του στο παραπάνω εγχείρημα