Μαρίνος Κωνσταντινίδης: «Τα όσα αναφέρονται από τον Δήμαρχο Ιάσμου δεν ευσταθούν»

«Ο χαρακτηρισμός της απόφασης ως επικίνδυνη, μόνο ανησυχία και φόβο προκαλεί στην κοινωνία και δεν θα αποδεχτούμε επανάληψη ανάλογου περιστατικού», σημειώνει ο Διευθυντής της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ροδόπης σχετικά με τη λειτουργία του Μειονοτικού Σχολείου Πελεκητής

Τα εσφαλμένα συμπεράσματα που τυχόν δημιουργήθηκαν από την τοποθέτηση του Δημάρχου Ιάσμου Οντέρ Μουμίν για τη λειτουργία του Μειονοτικού Σχολείου Πελεκητής, ύστερα από κρούσμα σε εκπαιδευτικό, αποκαθιστά ο Διευθυντής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ροδόπης Μαρίνος Κωνσταντινίδης.

«Τα όσα αναφέρονται από τον Δήμαρχο Ιάσμου δεν σχετίζονται με την τήρηση του πρωτοκόλλου του ΕΟΔΥ και τα επιχειρήματα του δεν ευσταθούν», σημειώνει χαρακτηριστικά ο κ. Κωνσταντινίδης τονίζοντας ότι «ο χαρακτηρισμός της απόφασης ως επικίνδυνη, μόνο ανησυχία και φόβο προκαλεί στην κοινωνία και δεν θα αποδεχτούμε επανάληψη ανάλογου περιστατικού».

Αναλυτικά, η δήλωση του κ. Κωνσταντινίδη:

«Αναφορικά με τοποθετήσεις αιρετών τοπικής αυτοδιοίκησης που είδαν το φως της δημοσιότητας και αφορούν στην αναστολή λειτουργίας σχολικών μονάδων, ειδικότερα της Δ΄ τάξης του Μειονοτικού ΔΣ Πελεκητής, είμαστε υποχρεωμένοι να ενημερώσουμε σωστά την τοπική κοινωνία προς αποφυγή εσφαλμένων συμπερασμάτων.

Με την παρ. 1 του άρθρου 43 του Ν. 4722/2020 ανετέθη στις Δ/νσεις Εκπ/σης η έκδοση απόφασης αναστολής λειτουργίας τμημάτων ή ολόκληρων σχολικών μονάδων λόγω κρουσμάτων COVID 19,  αφού προηγηθεί η γνώμη της Δ/νσης Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της αντίστοιχης Περιφερειακής Ενότητας.

Κατόπιν διαπίστωσης θετικού κρούσματος σε εκπ/κό που υπηρετεί στην παραπάνω σχολική μονάδα, πραγματοποιήθηκαν όλες οι απαιτούμενες ενέργειες που προβλέπονται από το πρωτόκολλο του ΕΟΔΥ στη σχολική μονάδα. Ακολούθησε η γνώμη – πρόταση της Δ/νσης Υγείας που πρότεινε την αναστολή του τμήματος, σύμφωνα με την οποία η Δ/νσή μας εξέδωσε την απόφαση αναστολής.

Τα όσα αναφέρονται από τον Δήμαρχο Ιάσμου δεν σχετίζονται με την τήρηση του πρωτοκόλλου του ΕΟΔΥ, αφού επιχειρήματα του τύπου, ότι ο οικισμός είναι πυκνοκατοικημένος ή ότι ο εκπ/κός ήρθε σε επαφή με μαθητές/τριες άλλων τάξεων, δεν ευσταθούν. Επίσης, ο αύλειος χώρος του σχολείου είναι από τους μεγαλύτερους σε αναλογία με το μαθητικό δυναμικό του σχολείου, των 63 μαθητών/τριών.

Κατανοούμε το ενδιαφέρον και τις επιφυλάξεις των δημοτικών αρχόντων για τους δημότες τους, όμως η Δ/νση Πρωτ/θμιας Εκπ/σης Ροδόπης είναι από τους σημαντικότερους θεσμούς που ενδιαφέρεται και μεριμνά για την ασφαλή φοίτηση των μαθητών/τριών της Ροδόπης, λαμβάνοντας όλα τα απαιτούμενα μέτρα και τηρώντας πιστά όσα προβλέπονται από τα πρωτόκολλα του ΕΟΔΥ. Εν προκειμένω, εάν υπάρχουν περιστατικά και ζητήματα που αγνοούμε και τα γνωρίζει ο κος Δήμαρχος,  τον παρακαλούμε να τα κατονομάσει, για να πάρουμε τα κατάλληλα μέτρα.

Με βάση λοιπόν τα ανωτέρω, η απόφασή μας εκδόθηκε τηρώντας τις κείμενες διατάξεις, γι αυτό και ο χαρακτηρισμός της απόφασης ως επικίνδυνη, μόνο ανησυχία και φόβο προκαλεί στην κοινωνία και δεν θα αποδεχτούμε επανάληψη ανάλογου περιστατικού».

Παρακάτω, δείτε την ανάρτηση του Οντέρ Μουμίν για το μειονοτικό σχολείο: