Το Διοικητικό Συμβούλιο των Ασφαλιστικών Συμβούλων Νομού Ροδόπης με επιστολή του προς τον Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, αιτείται την συμπερίληψη των συναδέλφων επαγγελματιών ασφαλιστικών διαμεσολαβητών, και ενδεικτικά των ΚΑΔ 6511 Ασφάλειες Ζωής, 6512 Ασφάλειες Γενικές, 6520 Αντασφάλιση, 6622 Δραστηριότητα Ασφαλιστικών Πρακτόρων & Μεσιτών, 6629 Άλλες δραστηριότητες συναφείς προς τις Ασφαλίσεις και τα Συνταξιοδοτικά ταμεία., στο Πρόγραμμα Ενίσχυσης Επιχειρήσεων λόγω COVID-19.

Οι παραπάνω δραστηριότητες εξαιρέθηκαν από το Πρόγραμμα Ενίσχυσης Επιχειρήσεων λόγω COVID-19, παρά το γεγονός ότι, στις αποφάσεις της Κυβέρνησης κατά τη διάρκεια της καραντίνας, είχαν συμπεριληφθεί στις πληττόμενες επιχειρήσεις.

Με εκτίμηση,

Εκ του Δ.Σ των Ασφαλιστικών Συμβούλων Νομού Ροδόπης