Φτάνει στο «ζουμί» της πολιτικής Τσέπελη ο Γ. Παπαχρόνης

Με προ ημερησίας ερώτημα η παράταξη του Γ. Παπαχρόνη φτάνει στο «ζουμί» της «κλειστής» διοίκησης της διοικούσας παράταξης του Δήμου Ξάνθης Μ. Τσέπελη και έχει να κάνει με το πόσο πάει το «μαλλί» με αποτέλεσμα, στελέχη και μερίδα της ενημέρωσης του δημάρχου, λειτουργούν σχεδόν ως μουτζαχεντίν.

Είναι καιρός πλέον οι Ξανθιώτες να μάθουν, πόσα, ποιοι και γιατί πληρώνονται από τους ίδιους και από το υστέρημά τους.

ΕΡΩΤΗΜΑ ΠΡΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

Προς : Tον κ. Δήμαρχο Ξάνθης διά του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου

Θέμα : Αντιμισθίες και επιπλέον παροχές αιρετών του Δήμου Ξάνθης

 

Αξιότιμε κύριε Δήμαρχε,

απορίες και καθημερινές συζητήσεις της πλειονότητας των συνδημοτών μας, αποτελούν οι αντιμισθίες και οι οποιεσδήποτε επιπλέον παροχές των αιρετών εκπροσώπων του και συγκεκριμένα των εκλεγμένων δημοτικών του συμβούλων. Προκειμένου λοιπόν να προστατεύσουμε και την τιμή και υπόληψη καθώς  και την αξιοπιστία όλων των δημοτικών συμβούλων , για τον απλούστατο λόγο  ότι υπάρχει η εντύπωση, αντίληψη και πεποίθηση, ότι όλοι ανεξαρτήτως αν ανήκουν στη δημοτική Αρχή ή στην αντιπολίτευση αμείβονται από την ημέρα εκλογής τους και ορκομωσία τους, παρακαλούμε να μας απαντήσετε στην επόμενη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ξάνθης, συγκεκριμένα και ονομαστικά στα κάτωθι :

α)Ποιά είναι η συνολική μηνιαία αντιμισθία του Δημάρχου Ξάνθης κ. Εμμανουήλ Τσέπελη και κάθε πότε του καταβάλλεται ;

α1) Τι είδους άλλες παροχές χρηματικές ή σε είδος λαμβάνει μηνιαίως  (πχ. παροχή κινητού τηλεφώνου, έξοδα παραστάσεως, έξοδα μετακινήσεωνκλπ) και με  τι κόστος και κάθε πότε γίνονται οι αντίστοιχες πληρωμές-καταβολές;

α2) Υπάρχουν και παροχές σε εξοπλισμό (πχ. κινητό τηλέφωνο, tablet, φορητός υπολογιστής, υπηρεσιακό όχημα κλπ.);

α3) Με ποιες σχετικές αποφάσεις και ποιων οργάνων και ποιες σχετικές διατάξεις Νόμων ή υπουργικών αποφάσεων έχουν ληφθεί όλα τα παραπάνω;

 

β) Ποιες είναι οι σχετικές αντιμισθίες και παροχές χρηματικές ή  σε είδος και βάσει ποιων αποφάσεων και νομικών διατάξεων αντίστοιχα για τους αντιδημάρχους κ. Εμμανουήλ Φανουράκη, κ. Ιωάννη Ζερενίδη, κ. Λεβέντ Καρά Οσμάν, κ. Σιαμπάν Μπαντάκ, κ. Σουά Μπεκήρ Ογλού και κ. Απόστολο Ελευθεριάδη, και κάθε πότε τους καταβάλλονται οι αντιμισθίες και οι αντίστοιχες χρηματικές παροχές ;

 

γ) Ποιες είναι οι σχετικές αντιμισθίες και παροχές χρηματικές ή  σε είδος και βάσει ποιων αποφάσεων και νομικών διατάξεων αντίστοιχα για τους προέδρους των νομικών προσώπων και επιχειρήσεων του Δήμου Ξάνθης κ. Ιπποκράτη Καμαρίδη, κ. Ηλία Ασκαρίδη και κ. Παναγιώτη Αμβροσιάδη και κάθε πότε τους καταβάλλονται οι αντιμισθίες και οι αντίστοιχες χρηματικές παροχές;

 

δ) Ποια είναι η σχετική αντιμισθία και παροχές χρηματικές ή  σε είδος και βάσει ποιων αποφάσεων και νομικών διατάξεων αντίστοιχα για τον πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Ιωάννη Μπούτου και κάθε πότε του καταβάλλονται οι αντιμισθίες και οι αντίστοιχες χρηματικές παροχές;

 

ε) Ποιες είναι οι τυχόν αντιμισθίες και οποιεσδήποτε άλλες παροχές χρηματικές ή σε είδος και βάσει ποιων αποφάσεων και νομικών διατάξεων αντίστοιχα των εντεταλμένων δημοτικών συμβούλων της αντιπολίτευσης κ. Χασάν Ογλού Φερτούν και κ. Ματθαίου Σαββίδη;

στ) Ποιες είναι οι τυχόν αντιμισθίες και οποιεσδήποτε άλλες παροχές χρηματικές ή σε είδος και βάσει ποιων αποφάσεων και νομικών διατάξεων αντίστοιχα του συνόλου των δημοτικών συμβούλων της αντιπολίτευσης;

 

ζ) Υπάρχουν οποιεσδήποτε ληξιπρόθεσμες οφειλές προς όλους τους προαναφερόμενους αιρετούς και αν ναι, για ποιους λόγους και πότε προγραμματίζεται η εξόφλησή τους;

 

Θα παρακαλούσαμε για τη διευκόλυνση όλων μας να απαντήσετε γραπτώς στο αίτημά μας.

Δημοτική Παράταξη «Αγάπη για την ΞΑΝΘΗ μας»

Παπαχρόνης Ιωάννης

Παπαδόπουλος Βασίλειος

Γεωργιάδης Δημοσθένης

Σπανίδης Μιχαήλ

Διαφωνίδης Χαράλαμπος

Τσακιρίδης Αφεντούλης