Μία αγάπη που έγινε συνήθεια για τους δημοτικούς άρχοντες της πόλης. Κεκλεισμένων των θυρών η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

 

Σύμφωνα με την πρόσκληση του κ. Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Γιάννη Μπούτου, η συνεδρίαση που θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη, θα είναι κεκλεισμένων των θυρών και φυσικά αυτό εγείρει ερωτήματα.

Το πρώτο ερώτημα που έρχεται άμεσα είναι πώς γίνεται να είναι κεκλεισμένων των θυρών και οι φωτογραφίες και αυτά που λέγονται να εμφανίζονται στον φιλικό τύπο όπως αυτό συνέβη στο παρελθών μόνο στα τοπικά μέσα ενημέρωσης που «γλύφουν» και λιβανίζουν την παρούσα δημοτική αρχή.

Δεύτερο ερώτημα που προκύπτει είναι ότι εφ όσον η αίθουσα του ΙΘΤΠ έχει την δυνατότητα να φιλοξενήσει τους συμβούλους τον αριθμό 40 πώς μπορεί ο πρόεδρος να αποκλείει τους 3 – 5 δημοσιογράφους που κάνουν ρεπορτάζ;

Δηλαδή χωρούν οι 40 και όχι οι 43 ή 45;

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ και παρακαλούμε τον πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου να μας διαψεύσει.

Μέχρι σήμερα λόγω covid-19, ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Γιάννης Μπούτος, με εντολή του κ. Τσέπελη – το γεγονός ότι ο πρόεδρος του Δ.Σ. είναι πρόεδρος όλων των παρατάξεων και όχι παραταξιακός πρόεδρος έχει μικρή σημασία για το σύστημα Τσέπελη που διοικεί τον δήμο – συνεδρίαζε δια περιφοράς ξεσηκώνοντας  την αντίδραση όλης της αντιπολίτευσης.

Αφού σύσσωμη η αντιπολίτευση αντέδρασε δυναμικά και καταγγελτικά, ο πρόεδρος του ΔΣ αποφάσισε, προφανώς με εντολή του δημάρχου, να γίνεται η συνεδρίαση του ΔΣ δια ζώσης πράγματα που γίνεται για δεύτερη φορά στο Ι.Θ.Τ.Π. αλλά μακριά από τους δημοσιογράφους – κεκλιμένων των θυρών.

Απλά αναρωτιέται κανείς αν ο covid-19 περάσει και επανέλθει η φυσιολογική πορεία των πραγμάτων ο κ. Τσέπελης και Μπούτος τι άλλο τρόπο θα βρούνε για να μην ενημερώνονται οι Ξανθιώτες τι συζητείται πίσω από τις κλειστές πόρτες;

ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΤΑ ΠΡΟΣ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΘΕΜΑΤΑ τα οποία κοινοποιούνται με κωδικούς και χωρίς κανένας μέσος Ξανθιώτης να γνωρίζει τι ακριβώς σημαίνει π.χ. η απευθείας αγορά ακινήτου, χωρίς να δίνονται επιπλέον εξηγήσεις στους Ξανθιώτες οι οποίοι και θα το πληρώσουν ή τι σημαίνει αναμόρφωση προϋπολογισμού όπου κανένας δεν γνωρίζει τι οδήγησε εκεί, γιατί έφτασε εκεί και αν κάποιοι θα πληρώσουν την διαφορά εκτός από τους συνήθεις ύποπτους δηλαδή τους Ξανθιώτες.

 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΑΥΛΙΚΙΑΝΟΣ

 

Η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 

 

Σας προσκαλούμε να προσέλθετε στις 15 Σεπτεμβρίου 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 19:00 σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ξάνθης, στην αίθουσα του Ιδρύματος Θρακικής Τέχνης & Παράδοσης (Π Καπναποθηκών), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 184 του Ν.4365/2019, το άρθρο 10 της Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών εμφάνισης Κορωνοϊού COVID 19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσης του», τις αριθμ.18318/13-3-2020, 40/-31-3-2020 και 163/33282-29.05.2020 εγκυκλίους του ΥΠΕΣ και το άρθρο 67 του Ν.3852/2010 προσαρμοσμένο στις προαναφερόμενες διατάξεις, προκειμένου ληφθεί σχετική απόφαση στο παρακάτω θέμα, της ημερήσιας διάταξης.

 

Επισημαίνεται ότι αναφορικά με τη:

α) δια ζώσης σύγκλιση του δημοτικού συμβουλίου, εφαρμογή έχουν οι εκδοθείσες υγειονομικές διατάξεις και ειδικότερα το άρθρο 12 της κοινής υπουργικής απόφασης αριθ. Δ1α/ ΓΠ. οικ. 30612/16-05-2020 (Β’ 1869) και η παρ. 3 του άρθρου14 της κοινής υπουργικής απόφασης αριθ. Δ1α/Γ.Π.οικ.32009/23-05-2020 (Β’ 1988), ενώ και οι συνεδριάσεις εξακολουθούν να πραγματοποιούνται κεκλεισμένων των θυρών. β) …..

 

 • Έκδοση ψηφισμάτων σχετικά α) με προσλήψεις μόνιμων εργαζομένων στην καθαριότητα των σχολείων και β) στήριξη συμβασιούχων στον τομέα καθαριότητας κατά τα έτη 2014 – 2018.
 • Καταρχήν λήψη απόφασης, για απευθείας αγορά ακινήτου, επί της οδού Πατρ. Κυρίλλου Στ΄ (εισηγητής Εμμανουήλ Φανουράκης, Αντιδήμαρχος Ξάνθης)
 • Έγκριση, της με αριθμό 2/2020 απόφασης της Εκτελεστικής Επιτροπής σχετικά με «Υποβολή σχεδίου Αντιμετώπισης Έκτακτων Αναγκών & Άμεσης/Βραχείας Διαχείρισης των συνεπειών από την εκδήλωση πλημμυρικών Φαινομένων του Δήμου Ξάνθης» (εισηγητής, Δήμαρχος Ξάνθης, Εμμανουήλ Τσέπελης Πρόεδρος Ε. Ε.)
 • Έγκριση, υποβολής αιτήματος χρηματοδότησης, στην αριθμ.3143/30-6-2020 πρόσκληση του ΕΠ Αν. Μακ – Θράκης 2014-2020 (εισηγητής, Εμμανουήλ Τσέπελης Δήμαρχος Ξάνθης)
 • Έγκριση, 10ης & 11ης Αναμόρφωσης προϋπολογισμού έτους 2020 (εισηγητής Αντιδημαρχος Ξάνθης, Εμμανουήλ Φανουράκης, Αντιπρόεδρος ΟΕ)
 • Κατανομή πιστώσεων για τις λειτουργικές δαπάνες των σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ξάνθης (εισηγητής, Πρόεδρος ΔΣ, Ιωάννης Μπούτος, Πρόεδρος Δ. Ε. Π.)
 • Διοικητική αποβολή μισθωτή περιπτέρου και εξουσιοδότηση Δημάρχου Ξάνθης (εισηγητής, Εμμανουήλ Φανουράκης, Αντιδήμαρχος Ξάνθης)
 • Ανανέωση – θεώρηση επαγγελματικής άδειας υπαίθριου εμπορίου λαϊκών αγορών και επανέκδοση του σχετικού εντύπου (εισηγητής Ιωάννης Ζερενίδης)
 • Τροποποίηση της με αριθμ.209/2017 προγενέστερης απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, σχετικά με «Αποδοχή της έγκρισης και της υλοποίησης του έργου: «WRESTLE/INTERREG GREECE – BULGARIA» και εξουσιοδότηση Δημάρχου Ξάνθης» (εισηγητής Σιαμπαν Μπαντάκ Αντιδήμαρχος Ξάνθης)
 • Τοποθέτηση πινακίδων απαγόρευσης στάσης και στάθμευσης επί της οδού Καπνεργατών 10» (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Ιωάννης Ζερενίδης, Πρόεδρος ΕΠΖ.)
 • Έγκριση κανονισμού λειτουργίας της Δημοτικής Επιτροπής Ισότητας και επιλογή μελών εκπροσώπων συλλογικών φορέων (εισηγητής, Καρά Οσμάν Χασάν Λεβέντ Αντιδήμαρχος Ξάνθης)

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ